Skip to main content

Instellingen, wetgeving, begroting

Instellingen en organen

Lees meer over de organisaties die bij de besluitvorming van de EU betrokken zijn en over hun taken.

Leiding

De rol van de politieke leiders van de EU, hun verkiezing en benoeming, het voorzitterschap van de Raad en de EU-verkiezingen.

Besluitvormingsproces

Hoe de EU wetgeving opstelt, beleidsterreinen vaststelt, onderhandelt over de EU-begroting en politieke prioriteiten bepaalt.

Wetgeving

Soorten EU-wetten, verordeningen en richtlijnen, hoe de EU het recht in de hele Unie toepast, zoeken naar EU-wetgeving en -jurisprudentie.

Begroting

Hoe de EU-begroting gefinancierd en uitgevoerd wordt, EU-middelenbeheer, uitgaventerreinen, factchecking.

De euro

Geschiedenis van de euro, landen die de euro gebruiken, hoe de Europese Centrale Bank de euro beheert, gemeenschappelijke begrotingsregels, de euro buiten de EU.