Skip to main content

Orgány a instituce, právo, rozpočet

Orgány a instituce

Informace o organizacích zapojených do rozhodování EU a o jejich funkci.

Vedení EU

Úloha vedoucích politických představitelů EU – jak jsou voleni a jmenováni – předsednictví v Radě EU – volby do Evropského parlamentu.

Rozhodovací proces

Tvorba právních předpisů EU, určování politických oblastí, vyjednávání unijního rozpočtu a stanovení politických priorit

Právní předpisy

Typy právních předpisů EU – jak se předpisy EU uplatňují v členských státech – vyhledávání právních předpisů a judikatury EU.

Rozpočet

Jak je rozpočet EU financován a kam prostředky z něj směřují, jak jsou finanční prostředky EU spravovány, jaké jsou oblasti výdajů a uvedení informací o rozpočtu EU na pravou míru.

Euro

Historie eura, přehled zemí, v nichž se euro používá, jak Evropská centrální banka spravuje euro, jaká jsou společná fiskální pravidla, používání eura mimo EU.