Skip to main content

Jazyková politika na našich internetových stránkách

Informace v mnoha jazycích

Na našich internetových stránkách se snažíme o to, aby informace byly dostupné ve všech 24 úředních jazycích EU. Není-li obsah k dispozici ve zvoleném jazyce, můžete velmi často využít interní strojový překlad eTranslation.

Snažíme se dosáhnout rozumné rovnováhy mezi potřebami čtenářů, kteří mluví různými jazyky, a praktickými otázkami, jako jsou omezené zdroje na překlad. Některé texty (např. právní předpisy) jsou vždy k dispozici ve všech úředních jazycích EU. Jiné jsou k dispozici pouze v těch jazycích, které na základě uživatelského výzkumu osloví co největší publikum.

Všechny texty však vychází alespoň v angličtině, protože podle průzkumu anglicky rozumí přibližně 90 % návštěvníků našich stránek.

Které jazyky se na našich internetových stránkách používají?

Prioritní obsah, právní předpisy, hlavní politické dokumenty a některé další nejčastěji navštěvované stránky, které Evropská komise spravuje na internetové doméně Europa (jako třeba oficiální internetové stránky Evropské unie), jsou k dispozici ve všech 24 úředních jazycích EU.

Naléhavé či aktuální informace mohou být nejprve k dispozici pouze v několika jazycích, nebo dokonce pouze v jednom jazyce. Ostatní jazykové verze lze podle potřeb uživatelů přidat později.

Specializované informace (technické informace, kampaně, nabídková řízení, místní zprávy a akce) mohou být k dispozici v několika nebo dokonce jen v jednom jazyce – volba závisí na cílovém publiku.