Skip to main content

Orgány a instituce

Profily orgánů a subjektů

Vyhledávání orgánů, organizací a agentur EU podle typu.

Typy orgánů a institucí EU

Institucionální uspořádání Evropské unie je velmi specifické. Seznamte se s tím, které instituce se na rozhodovacím procesu EU podílejí a jakou mají funkci.