Skip to main content

Zásady, členské státy, historie

Zásady a hodnoty

Společné zásady a hodnoty, na nichž je založen život v EU: svoboda, demokracie, rovnost a právní stát, boj za mír a stabilitu.

Základní fakta a čísla

Statistiky o zemích a obyvatelstvu EU, hospodářství a zaměstnanosti, dopravě, energetice a institucích EU.

Profily jednotlivých zemí

Informace o zemích EU – řízení státu a společnost – země, kde se platí eurem – prostor bez vnitřních hraničních kontrol.

Historie EU

Významné události v historii EU, vývoj EU v průběhu desetiletí, ženy a muži, kteří v EU hráli klíčovou úlohu

Symboly

Symboly, které reprezentují EU a její hodnoty: vlajka EU, hymna a motto, Den Evropy.

Jazyky

Informace o 24 úředních jazycích EU, menšinových jazycích a o programech EU pro studium jazyků

Přistoupení k EU

Příprava na vstup země do EU je složitý proces, který většinou trvá několik let. Je dokončen poté, co kandidátská země splní podmínky členství.