Skip to main content

Принципи, държави, история

Принципи и ценности

Общите принципи и ценности, които са в основата на живота в ЕС: свобода, демокрация, равенство и върховенство на закона, насърчаване на мира и стабилността.

Основни факти и цифри

Статистика за държавите, населението, икономиката, заетостта, транспорта и енергетиката в ЕС и институциите на Съюза.

Профили по държави

Информация за държавите от ЕС, тяхното управление и общества, държавите, използващи еврото, държавите от Шенгенското пространство.

Присъединяване към ЕС

Присъединяването към ЕС е сложна и продължителна процедура. Първо дадена страна кандидатка трябва да отговори на условията за членство.

История на ЕС

Основните събития в историята на ЕС, как се развива Съюзът през десетилетията, мъжете и жените с ключова роля в ЕС.

Символи

Символите на ЕС и неговите ценности са: знамето, химнът и мотото на ЕС, Денят на Европа.

Езици

Научете повече за 24-те официални езика на ЕС, малцинствените езици и програмите на ЕС за изучаване на езици.