Skip to main content

Zásady, krajiny, história

Zásady a hodnoty

Spoločné zásady a hodnoty, ktoré sú základom fungovania EÚ: sloboda, demokracia, rovnosť a právny štát, podpora mieru a stability.

Základné fakty a čísla

Štatistika o krajinách a obyvateľstve, hospodárstve a zamestnanosti, doprave a energetike EÚ a o jej inštitúciách.

Profily krajín

Informácie o krajinách EÚ, vláde a spoločnosti, krajinách používajúcich euro a členoch bezhraničného priestoru.

Pristúpenie k EÚ

Získanie členstva v EÚ je zložitý proces, ktorý sa neudeje zo dňa na deň. Keď kandidátska krajina splní podmienky členstva, musí implementovať pravidlá a právne predpisy EÚ vo všetkých oblastiach.

História EÚ

Významné udalosti v dejinách EÚ, vývoj EÚ v priebehu desaťročí, muži a ženy, ktorí v EÚ zohrali kľúčovú úlohu.

Symboly

Symboly, ktoré stelesňujú EÚ a jej hodnoty: vlajka, hymna a motto EÚ, Deň Európy.

Jazyky

Ďalšie informácie o 24 úradných jazykoch EÚ, jazykoch menšín EÚ a o programoch EÚ v oblasti jazykového vzdelávania.