Prejsť na hlavný obsah

Život v Európskej únii

Vaše práva a ako ich uplatniť v praxi

Občianstvo EÚ sa automaticky udeľuje každému, kto má štátnu príslušnosť krajiny EÚ. Niektoré práva a výhody vyplývajú z vnútroštátnych právnych predpisov a v jednotlivých krajinách sa môžu líšiť. Ostatné práva vyplývajú z právnych predpisov EÚ, a teda sú rovnaké vo všetkých krajinách EÚ. Tieto práva EÚ sa týkajú každodenného života – od nakupovania a jazdenia po zdravotnú starostlivosť a otázky rodiny/vzťahu.

Ako občan EÚ máte právo žiť a pohybovať sa v rámci EÚ bez toho, aby ste boli diskriminovaný na základe štátnej príslušnosti. Takisto môžete požívať širšiu ochranu spotrebiteľa ako vo svojej domovskej krajine a za predpokladu, že spĺňate určité požiadavky, máte prístup k zdravotnej starostlivosti kdekoľvek v EÚ.

Vaše práva vyplývajúce z občianstva EÚ sú uvedené v Zmluve o fungovaní Európskej únie (článok 18) a Charte základných práv (hlava V).

Ďalšie informácie o právach, ktoré máte ako občan EÚ žijúci v EÚ, nájdete v odkazoch uvedených nižšie, pričom máte možnosť zistiť, ako postupovať v prípade porušenia svojich práv.

Právo na pobyt v EÚ

Informácie o vašich právach žiť v inej krajine EÚ, právach ktoréhokoľvek z vašich rodinných príslušníkov pripojiť sa k vám a o potrebných administratívnych úkonoch, ak sa vy a/alebo vaša rodina presťahujete do inej krajiny EÚ.

Zdravotná starostlivosť v celej EÚ

Informácie o vašich právach na plánované alebo neplánované lekárske ošetrenie v inej krajine EÚ, dokumenty, ktoré budete potrebovať, pravidlá náhrady výdavkov a rady, ako kupovať lieky v inej krajine EÚ a získať náhradu výdavkov.

Práva spotrebiteľov a vrátenie peňazí

Informácie o vašich právach a pravidlách nákupu tovaru a služieb v EÚ. Ako žiadať o vrátenie peňazí a ako riešiť spory.

Rodinné právo v iných krajinách EÚ

Informácie o vašich právach, pravidlách a zásadách EÚ týkajúcich sa všetkých aspektov otázok rodiny/vzťahu. Zahrnuté sú adopcia a únos dieťaťa, manželstvo, rozvod, vyživovacia povinnosť k dieťaťu a plánovanie/riadenie cezhraničného dedenia. Možno tu nájsť aj radu, ako si nechať uznať verejné listiny v inej krajine EÚ.

Autá a vodičské preukazy

Informácie o vašich právach a pravidlách EÚ týkajúcich sa automobilov – od kúpy alebo predaja auta až po získanie alebo výmenu vodičského preukazu. K dispozícii sú aj rady týkajúce sa dokumentov a formalít potrebných na používanie vášho vozidla.