Skip to main content

Výhody

Od hospodárskej stability k integrovaným finančným trhom – euro je hmatateľným znakom európskej identity. Viac informácií o výhodách eura

Oficiálna mena EÚ

Euro je oficiálnou menou 19 krajín Európskej únie, ktoré spoločne tvoria eurozónu. Ďalšie informácie

Krajiny, ktoré používajú euro

Krajiny EÚ, ktoré používajú euro, eurozóna, krajiny mimo eurozóny a krajiny, ktoré uplatňujú výnimku.

Euro na medzinárodnej úrovni

Informácie o používaní eura mimo eurozóny.

Riadenie eura

Riadenie eura, s ním súvisiace bezpečnostné opatrenia a kritériá na vstup do eurozóny – opatrenia Európskej komisie a Európskej centrálnej banky

Euro – história a účel

Historické dôvody vzniku eura v skratke a kroky vedúce k jednotnému menovému systému

Podoba

Význam symbolu eura (€) a pravidlá týkajúce sa jeho používania.

Výmena národnej meny

Ako, kedy a kde vymeniť starú národnú menu za euro.