Prejsť na hlavný obsah

Euro na medzinárodnej úrovni

Euro mimo eurozóny

Euro je druhá najdôležitejšia mena na svete.

Podiel medzinárodných platieb vykonávaných v eurách a v USD je približne rovnaký a euro je druhou najobľúbenejšou menou na svete, pokiaľ ide o prijímanie a poskytovanie pôžičiek a rezervy centrálnych bánk.

Ako oficiálna mena alebo de facto mena, a rovnako tak aj ako referenčná mena sa používa vo viacerých regiónoch, ktoré sú geograficky mimo Európskej únie:

 • Azory a Madeira (Portugalsko)
 • Kanárske ostrovy (Španielsko)
 • Ceuta a Melilla (Španielsko)
 • Francúzska Guyana
 • francúzske ostrovy v Karibiku
 • Mayotte a Réunion (Francúzsko)
 • Saint Pierre a Miquelon (Francúzsko)

Okrem eurozóny je euro aj menou niektorých krajín, ktoré nie sú členmi EÚ. Ide o tieto krajiny:

 • Andora
 • Kosovo*
  *Týmto označením nie sú dotknuté pozície k otázke štatútu a označenie je v súlade s rezolúciou č. 1244/99 BR OSN a so stanoviskom Medzinárodného súdneho dvora (ICJ) k vyhláseniu nezávislosti Kosova.
 • Čierna Hora
 • Monako
 • San Maríno
 • Vatikán

Stabilný menový systém, o ktorý sa euro opiera, z neho robí predstavuje príťažlivú referenčnú menu: viaceré krajiny a územia mimo eurozóny a EÚ prepojili svoje meny s eurom. V niektorých prípadoch je to na základe dvojstrannej dohody s krajinami eurozóny, zatiaľ čo v iných ide o jednostranné rozhodnutie dotknutej krajiny.

Ďalšie informácie