Põhisisu juurde

Euro rahvusvahelisel tasandil

Euro väljaspool euroala

Euro on tähtsuselt teine vääring maailmas.

Eurodes ja USA dollarites tehtavate rahvusvaheliste maksete osakaal on enam-vähem võrdne ning euro on maailmas teisel kohal laenuvõtmiseks ja -andmiseks ning keskpankade reservide hoidmiseks eelistatava vääringuna.

Seda kasutatakse ka ametliku või de facto vääringuna ning see on ka „alusvääring“ mitmes Euroopa Liidust geograafiliselt väljaspool asuvas piirkonnas:

 • Assoorid ja Madeira (Portugal)
 • Kanaari saared (Hispaania)
 • Ceuta ja Melilla (Hispaania)
 • Prantsuse Guajaana
 • Prantsuse saared Kariibi mere piirkonnas
 • Mayotte ja Réunion (Prantsusmaa)
 • Saint-Pierre ja Miquelon (Prantsusmaa)

Peale euroala on euro kasutusel ka mõnedes ELi-välistes riikides. Need on:

 • Andorra
 • Kosovo*
  *See määratlus ei piira Kosovo staatust käsitlevaid seisukohti ning on kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga nr 1244/99 ja Rahvusvahelise Kohtu arvamusega Kosovo iseseisvusdeklaratsiooni kohta.
 • Montenegro
 • Monaco
 • San Marino
 • Vatikan

Euroga seotud stabiilne rahandussüsteem muudab selle atraktiivseks „alusvääringuks“: mitmed euroalast ja EList väljaspool asuvad riigid ja territooriumid on sidunud oma vääringu euroga. Mõnel juhul on tegemist euroala riikidega sõlmitud kahepoolse kokkuleppega, samas kui teiste puhul on see asjaomase riigi ühepoolne otsus.