Przejdź do treści głównej

Euro poza strefą euro

Euro poza strefą euro

Euro jest drugą co do ważności walutą na świecie

Udział międzynarodowych płatności dokonywanych w euro i dolarach amerykańskich jest mniej więcej taki sam, a euro jest drugą walutą na świecie używaną w przypadku pożyczek, kredytów i rezerw banków centralnych.

Jest ono również stosowane jako oficjalna lub faktyczna waluta, a także jako waluta „stabilizacyjna” w wielu regionach geograficznie położonych poza Unią Europejską:

 • Azory i Madera (Portugalia)
 • Wyspy Kanaryjskie (Hiszpania)
 • Ceuta i Melilla (Hiszpania)
 • Gujana Francuska
 • Wyspy francuskie w regionie Karaibów
 • Majotta i Reunion (Francja)
 • Saint Pierre i Miquelon (Francja)

Euro jest również walutą niektórych krajów spoza UE (i spoza strefy euro). Są to:

 • Andora
 • Kosowo*
  Użycie tej nazwy nie wpływa na stanowiska w sprawie statusu Kosowa i jest zgodne z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ 1244/99 oraz z opinią Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Deklaracji niepodległości Kosowa.
 • Czarnogóra
 • Monako
 • San Marino
 • Państwo Watykańskie

Stabilność systemu walutowego, na którym opiera się euro, czyni je atrakcyjną walutą „stabilizacyjną”, dlatego wiele krajów i terytoriów spoza strefy euro i UE powiązało swoje waluty z euro. W niektórych przypadkach regulowane jest to umowami dwustronnymi z państwami strefy euro, natomiast w innych przypadkach – jednostronną decyzją danego kraju.