Skip to main content

Oferty pracy i staży w instytucjach Unii Europejskiej

Rekrutacja pracowników w UE:

Instytucje UE zatrudniają ponad 60 tys. osób z 27 państw członkowskich. Za rekrutację pracowników (na czas określony i nieokreślony) odpowiada Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO), który organizuje tzw. konkursy otwarte. Strona internetowa EPSO jest więc punktem wyjścia dla wszystkich zainteresowanych pracą dla UE: znajdują się tam informacje o tym, jak przebiegają procedury naboru, a także porady dla osób, które przygotowują się do udziału w konkursach.

Możliwe ścieżki kariery w UE

Praca w UE oznacza pracę w zróżnicowanym i wielokulturowym środowisku, w którym każdy na co dzień wykorzystuje swoje umiejętności językowe.  Większość stanowisk wymaga znajomości co najmniej dwóch języków UE.

Dlaczego warto rozważyć pracę w instytucjach UE?

W instytucjach UE można zajmować się najważniejszymi kwestiami, które dotyczą nas wszystkich: zmianami klimatu, imigracją, bezpieczeństwem, handlem czy na przykład telefonią komórkową. Można też znaleźć pracę w agencjach UE, które mają siedziby w całej Europie, i delegaturach UE na całym świecie.

Opisy stanowisk w UE

Praca dla UE pozwoli Ci rozwijać się zawodowo na różne sposoby, w zależności od Twojego wykształcenia i doświadczenia: audyt, komunikacja społeczna, ekonomia/statystyka, europejska administracja publiczna, stosunki zewnętrzne, finanse, technologie informacyjne, języki (tłumaczenia pisemne lub ustne), prawo i wiele innych.

Opisy stanowisk w instytucjach UE

Jak przedłożyć swoja kandydaturę na różne stanowiska?

W instytucjach UE pracują pracownicy zatrudnieni na stałe (urzędnicy służby cywilnej), pracownicy kontraktowi i pracownicy zatrudnieni na czas określony oraz stażyści (praktykanci). UE prowadzi bazy danych ekspertów w poszczególnych dziedzinach.

Pracownicy zatrudnieni na stałe

Pracownicy zatrudnieni na stałe (urzędnicy służby cywilnej) są klasyfikowani jako administratorzy (urzędnicy AD) lub asystenci (urzędnicy AST).

Administratorzy z reguły zajmują się opracowywaniem kierunków polityki, monitorowaniem wdrażania prawa UE, a także wykonują zadania analityczne i doradcze w konkretnych dziedzinach. Na ogół osoby zainteresowane udziałem w konkursie na stanowisko administratorów muszą być absolwentami uczelni, którzy ukończyli co najmniej trzy lata studiów wyższych.

Asystenci zwykle wykonują zadania o charakterze pomocniczym. Ich praca ma ogromne znaczenie dla właściwego funkcjonowania administracji w instytucjach UE. Z reguły osoby zainteresowane udziałem w konkursie na asystentów muszą mieć co najmniej dyplom ukończenia szkoły średniej.

Pracownicy kontraktowi

Pracownicy kontraktowi zatrudniani są do wykonywania konkretnych zadań o charakterze fizycznym lub administracyjnym. Umowy z nimi zawierane są z reguły na czas określony (co najmniej 6–12 miesięcy).

Pracownicy zatrudnieni na czas określony

Pracownicy zatrudnieni na czas określony rekrutowani są na maksymalnie sześć lat do zadań wymagających specjalistycznej wiedzy lub zadań o charakterze okresowym.

Stażyści (praktykanci)

Co roku około 1 900 młodych ludzi ma okazję uczestniczyć w stażach w instytucjach UE. Większość instytucji UE oferuje staże trwające od trzech do pięciu miesięcy.

Oddelegowani eksperci krajowi

Oddelegowani eksperci krajowi to urzędnicy i inni pracownicy służby cywilnej zatrudnieni w instytucjach krajowych lub organizacjach międzynarodowych, którzy tymczasowo pracują dla instytucji UE. Dalszych informacji o aktualnych możliwościach zatrudnienia udzielają stałe przedstawicielstwa państw członkowskich przy UE.

Pracownicy zatrudnieni za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej

Niektóre instytucje zatrudniają również pracowników za pośrednictwem lokalnej agencji pracy tymczasowej na okres do sześciu miesięcy, głównie do pracy w sekretariatach. Aby otrzymać więcej informacji o prowadzonej rekrutacji, skontaktuj się z polecanymi przez nas agencjami pracy tymczasowej.

Tłumacze ustni

Parlament Europejski, Komisja Europejska i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej posiadają własne, odrębne służby tłumaczeń ustnych, jednak selekcję zewnętrznych tłumaczy konferencyjnych przeprowadzają wspólnie. Aby zostać zewnętrznym tłumaczem konferencyjnym, należy zdać egzamin akredytacyjny. Aby zostać urzędnikiem mianowanym, należy wziąć udział w konkursie organizowanym przez Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO).

Tłumacze pisemni

Oprócz tłumaczy pisemnych instytucje UE potrzebują również terminologów, specjalistów w dziedzinie technologii językowych, prawników lingwistów, redaktorów, korektorów oraz specjalistów ds. międzykulturowych i językowych.

Eksperci UE

Instytucje UE wyznaczają ekspertów zewnętrznych, których zadaniem jest zapewnianie wsparcia przy ocenie wniosków o dofinansowanie, projektów i przetargów, a także opiniowanie i doradzanie w konkretnych sprawach. UE prowadzi bazy danych zawierające dane osobowe i informacje o kwalifikacjach zawodowych ekspertów, których wiedza może okazać się przydatna dla instytucji i agencji UE.

Parlament Europejski – grupy polityczne

Jeśli szukasz pracy w grupie politycznej, skontaktuj się z jedną z partii politycznych reprezentowanych w Parlamencie Europejskim. Instytucje UE nie administrują stanowiskami w grupach politycznych.

Galeria wideo