Direct naar de inhoud

Banen en stages bij de instellingen van de Europese Unie

Personeelsselectie

De EU-instellingen hebben ruim 60 000 mensen uit de 27 EU-landen in dienst. Het Europees Bureau voor personeelsselectie (EPSO) organiseert “vergelijkende onderzoeken” (examens) voor sollicitanten naar vaste of tijdelijke functies. Wie voor de EU wil werken, gaat best eerst een kijkje nemen op de website van EPSO: daar wordt het selectieproces uitgelegd en vindt u advies over hoe u zich kunt voorbereiden op examens.

Welke carrières zijn er mogelijk bij de EU?

Solliciteren is mogelijk voor mensen met zeer uiteenlopende opleidingen en ervaring. Werken bij de EU is ook werken met collega's met allerlei culturele achtergronden.  Voor de meeste EU-functies moet u minstens twee EU-talen spreken.

Waarom carrière maken bij de EU?

In de EU-instellingen kunt u werken aan belangrijke problemen die ons allemaal aangaan: klimaatverandering, migratie, veiligheid, handel en mobiele communicatie, om er maar een paar te noemen. U kunt ook gaan werken bij een van de EU-agentschappen op verschillende plaatsen in Europa, of bij een van de EU-delegaties elders in de wereld.

Carrièremogelijkheden in de EU

De EU biedt u, afhankelijk van uw achtergrond, volop carrièremogelijkheden: audit, communicatie, economie/statistiek, Europees openbaar bestuur, externe betrekkingen, financiën, informatietechnologie, talen (vertalen of tolken), rechten en andere.

Zie loopbaanprofielen in de EU

Solliciteren voor de verschillende soorten banen

De EU heeft vast personeel (ambtenaren), arbeidscontractanten en tijdelijke functionarissen in dienst en biedt ook stagemogelijkheden. Zij beschikt over databases met deskundigen uit uiteenlopende vakgebieden.

Vaste ambtenaren

Vaste medewerkers (ambtenaren) zijn ofwel administrateurs (AD) ofwel assistenten (AST).

Typische taken voor administrateurs zijn beleidsontwikkeling, controle op de uitvoering van het EU-recht, het maken van analyses en het geven van advies op een specifiek gebied. Om deel te kunnen nemen aan een examen voor administrateurs, moet u met succes een universitaire opleiding van ten minste drie jaar hebben afgerond.

Assistenten hebben doorgaans ondersteunende taken en zijn onmisbaar voor het interne beheer van de instellingen. Om deel te kunnen nemen aan een examen voor assistenten, moet u ten minste een middelbareschooldiploma hebben behaald.

Arbeidscontractanten

De EU neemt mensen op contractbasis aan voor specifieke uitvoerende of administratieve taken. Deze contracten lopen meestal 6-12 maanden.

Tijdelijke functionarissen

Tijdelijke functionarissen worden aangeworven voor gespecialiseerde of tijdelijke opdrachten. Ze krijgen een contracten voor maximaal zes jaar.

Stagiairs

Jaarlijks krijgen meer dan 1 900 pas afgestudeerden de kans om deel te nemen aan de stageprogramma’s van de EU. De meeste EU-instellingen bieden stages van 3 tot 5 maanden.

Gedetacheerde nationale deskundigen

Gedetacheerde nationale deskundigen zijn nationale of internationale ambtenaren of werknemers uit de openbare sector die tijdelijk bij een EU-instelling werken. De permanente vertegenwoordiging van uw land bij de EU kan u meer vertellen over de actuele mogelijkheden.

Uitzendkrachten

Sommige instellingen maken voor maximaal zes maanden gebruik van plaatselijke uitzendkrachten, vooral voor secretariaatswerk. Neem contact op met uw plaatselijke uitzendkantoor voor informatie over de aanwerving.

Tolken

Het Europees Parlement, de Europese Commissie en het Hof van Justitie van de Europese Unie beschikken elk over een eigen tolkendienst, maar de selectie van freelancetolken gebeurt gezamenlijk. Om freelancetolk te worden moet u met succes een accreditatietest afleggen. Om ambtenaar in vaste dienst te worden, moet u deelnemen aan de vergelijkende onderzoeken die worden georganiseerd door het Europees Bureau voor personeelsselectie (EPSO).

Vertalers

Naast vertalers hebben de EU-instellingen ook terminologen, taaltechnologiespecialisten, juristen-vertalers, redacteuren, prooflezers en interculturele en taaldeskundigen nodig.

EU-deskundigen

De EU-instellingen stellen externe deskundigen aan om te helpen bij de evaluatie van beursaanvragen, projecten en aanbestedingen, en om in specifieke zaken advies te geven. De EU onderhoudt databases van onafhankelijke deskundigen en hun kwalificaties die de instellingen en agentschappen op specifieke gebieden kunnen helpen.

Fracties in het Europees Parlement

Wilt u een baan in een fractie, neem dan contact op met een van de politieke partijen die in het Europees Parlement vertegenwoordigd zijn. Deze functies worden niet door de EU-instellingen beheerd.

Video’s