Direct naar de inhoud

Reizen in de EU

Uw rechten & EU-regels

Als burger van de EU geniet u het recht van vrij verkeer. Dit betekent dat u naar een ander EU-land mag reizen, en dat u daar mag werken en wonen. Als u burger bent van een Schengenland – de meeste EU-landen zijn ook Schengenlanden – mag u bovendien vrij en zonder grenscontroles naar andere Schengenlanden reizen.

Als burger van de EU geniet u overal in de EU ook passagiersrechten wanneer u met het vliegtuig, de trein, bus/autocar of per schip reizen maakt naar, vanuit of binnen de EU. U mag in de EU reizen met uw gezelschapsdier of andere dieren op voorwaarde dat u zich aan de regels houdt (huisdierenpaspoort). De EU stelt limieten aan de hoeveelheid alcohol, tabak of contanten die u naar een ander EU-land mag meenemen. Elk EU-land kan zijn eigen limieten of beperkingen stellen. Kijk dat even na voordat u vertrekt.

Reizen naar of binnen de EU? Volg de onderstaande links en ga na welke documenten u mee moet nemen.

Reisdocumenten binnen de EU

Informatie over reisdocumenten die EU-burgers, hun gezinsleden van buiten de EU, burgers van buiten de EU en kinderen bij zich moeten hebben wanneer ze naar de EU reizen of van het ene EU-land naar het andere reizen. Kom te weten wat u moet doen als u uw paspoort kwijtraakt of als uw paspoort verloopt tijdens uw reis in de EU.

Openbaar onlineregister van authentieke reis- en identiteitsdocumenten (PRADO)

Bekijk geldige reis- en identiteitsdocumenten die worden afgegeven door EU-landen en door IJsland, Noorwegen en Zwitserland.

Schengen — reizen zonder identiteitsdocument

Wat is het?

De Schengenzone is een gebied zonder grenzen dat de 27 Schengenlanden omvat. Binnen dit gebied kunnen alle EU-burgers en veel burgers van buiten de EU vrij rondreizen zonder grenscontroles. Sinds 1985 is dit gebied almaar groter geworden en het omvat nu vrijwel alle EU-landen en enkele niet-EU-landen (Liechtenstein, Noorwegen, IJsland, Zwitserland). Vrij verkeer gegarandeerd voor meer dan 400 miljoen EU-burgers.

Iedereen, van welke nationaliteit dan ook, kan reizen tussen de Schengenlanden zonder grenscontroles. Het is wel mogelijk dat nationale overheden politiecontroles verrichten aan de grens of in grensgebieden.

De binnengrenzen zijn dan wel afgeschaft, maar voor de veiligheid van personen die in het Schengengebied wonen en reizen, zijn de controles aan de gemeenschappelijke buitengrenzen van het gebied juist versterkt.

Bekijk alle Schengenlanden

Gemeenschappelijk visumbeleid

Bezoekers van buiten de EU kunnen dankzij het gemeenschappelijk visumbeleid doorreizen via het Schengengebied of er kort verblijven. Een visum voor kort verblijf dat door een van de Schengenlanden is uitgereikt, geeft hen gewoonlijk het recht om door alle Schengenlanden te reizen gedurende een periode van maximaal 90 dagen in een periode van 180 dagen.

In de praktijk betekent dit dat, als u de toelating hebt gekregen om naar één Schengenland te reizen, u ook naar alle andere Schengenlanden mag reizen zonder dat u uw reisdocument opnieuw moet laten zien.

Volg de onderstaande links voor meer informatie over uw rechten als reiziger in de EU.

Wat mag u meenemen?

Informatie over wat u zoal mag meenemen wanneer u in de EU op reis bent, onder meer huisdieren, voedsel, alcohol, tabak en contant geld. Kom te weten welke bagagebeperkingen er gelden als u vanuit een luchthaven in de EU vertrekt en welke EU-landen de euro gebruiken.

Rechten van vliegtuigpassagiers

Informatie over waar en wanneer de rechten van EU-vliegtuigpassagiers gelden en hoe u een klacht kunt indienen. Kom te weten met wie u contact moet opnemen wanneer u hulp of advies nodig hebt in verband met uw claim.

Bijstand voor reizigers met een handicap of beperkte mobiliteit

Informatie over uw rechten als reiziger met een handicap of beperkte mobiliteit. Ga na of u recht hebt op een EU-parkeerkaart voor gehandicapten.

Aanvullende informatie