Skip to main content

Privacybeleid

Bescherming van persoonsgegevens

De Europese Unie hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer.

De bescherming van persoonsgegevens die door EU-instellingen worden verzameld en verwerkt, is momenteel geregeld bij Verordening (EU) 2018/1725 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, die Verordening (EG) nr. 45/2001 en Beschikking nr. 1247/2002/EG vervangt.

Dit algemene beleid geldt voor de websites van de EU-instellingen in het europa.eu-domein. Hoewel u de meeste van deze websites kunt bezoeken zonder informatie over uzelf te geven, moet u persoonsgegevens doorgeven om van sommige e-diensten gebruik te maken. De betrokken websites houden zich daarbij volledig aan bovengenoemde verordening en leggen in een specifieke privacyverklaring uit hoe zij met uw gegevens omgaan.

Dit houdt in dat:

 • er voor elke e-dienst een verwerkingsverantwoordelijke wordt aangewezen die het doel en de middelen van de verwerking van persoonsgegevens bepaalt en die garandeert dat dit overeenkomstig het privacybeleid gebeurt
 • er bij elke instelling een functionaris voor gegevensbescherming is, die erop toeziet dat de verordening wordt nageleefd en die betrokkenen op hun verplichtingen wijst
 • de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming voor alle instellingen als onafhankelijke toezichthoudende autoriteit optreedt

De websites van de instellingen van de Europese Unie in het europa.eu-domein linken ook naar sites van andere instanties of personen. Om inhoud van derde partijen op onze websites te kunnen gebruiken, moet u in sommige gevallen akkoord gaan met hun specifieke voorwaarden, inclusief hun cookiebeleid waarover wij geen controle hebben.

E-dienst

Een e-dienst op EUROPA is een dienst of informatiebron die toegankelijk is via internet met als doel de communicatie van burgers en ondernemingen met de Europese instellingen te verbeteren.

Op EUROPA worden drie soorten e-diensten aangeboden:

 • informatiediensten die burgers, media, bedrijven, overheidsinstanties en anderen toegang tot informatie bieden
 • interactieve communicatiediensten die het contact met burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheidsorganen verbeteren, zodat het makkelijker wordt om raadplegingen over beleid te houden en feedback te ontvangen
 • transactiediensten die toegang geven tot alle basistransacties met de EU, zoals overheidsopdrachten, financiële transacties, werving en selectie, inschrijvingen voor evenementen en aanschaf van documenten

Wat houdt een specifieke privacyverklaring in?

Een specifieke privacyverklaring geeft antwoord op de volgende vragen:

 • Welke informatie wordt verzameld en waarom, en hoe verzamelt de EU persoonsgegevens voor een bepaald doel?
 • Wie krijgt inzage in uw gegevens?
 • Hoe kunt u uw gegevens inzien, controleren en corrigeren?
 • Hoelang worden uw gegevens bewaard?
 • Hoe worden uw gegevens beschermd tegen misbruik of ongeoorloofde toegang?
 • Met wie kunt u contact opnemen als u vragen of klachten heeft?

Europa Analytics

Europa Analytics is de interne dienst die de doeltreffendheid en efficiëntie nagaat van de webpagina's op europa.eu die de Europese Commissie namens alle instellingen en organen van de EU beheert.

Die dienst is niet verplicht, u kunt die uitschakelen via de banner over cookies bovenaan de eerste pagina die u bezoekt, of op de pagina over Europa Analytics.

De eigen webpagina's van de Europese Commissie (ec.europa.eu) worden door haarzelf beheerd. Bekijk ons privacybeleid om uw instellingen aan te passen.

Andere EU-instellingen en -organen (bijv. het Europees Parlement) gebruiken momenteel hun eigen analysesysteem. Meer informatie vindt u in hun juridische mededelingen.

De keuze om deze dienst niet te gebruiken, heeft geen invloed op uw surfcomfort op de EUROPA-websites.

Meer over Europa Analytics

Contact opnemen met EUROPA-websites

Veel pagina’s op europa.eu hebben een contactlink, die uw e-mailprogramma activeert en waarmee u opmerkingen naar een specifieke mailbox kunt sturen.

Als we een e-mail van u ontvangen, bewaren we alleen die persoonsgegevens die nodig zijn om u te kunnen antwoorden. Als we uw vraag niet kunnen beantwoorden, sturen we uw bericht door naar een andere dienst. Per e-mail vertellen we u dan om welke dienst het gaat.

Als u vragen heeft over de verwerking van uw e-mail of uw persoonsgegevens, kunt u die in uw bericht opnemen.

Gegevens beveiligen

Alle verzamelde gegevens worden opgeslagen op een computer van de externe subcontractant, die zich als verwerker ervan aan de privacyregels (Verordening (EU) 2018/1725) moet houden.

Gegevens inkijken, wijzigen of wissen

Als u uw persoonsgegevens die zijn opgeslagen door de verantwoordelijke voor de verwerking van de Europa-website en de door de Europese Commissie beheerde subsites, wilt inkijken, wijzigen of wissen, kunt u via het onlineformulier de verwerkingsverantwoordelijke voor de Europa-website in DG Communicatie schrijven. Geef in het formulier duidelijk aan wat de aard van uw verzoek is (inkijken, wijzigen of wissen van uw persoonsgegevens op de europa.eu-websites) en op welke URL's het betrekking heeft.

Onlineformulier voor het inkijken, wijzigen of wissen van uw persoonsgegevens