Skip to main content
Zastava Europske unije Zastava Europske unije

Zapošljavanje i pripravništvo u institucijama Europske unije

Zapošljavanje osoblja EU-a

U institucijama Europske unije zaposleno je više od 60 000 osoba iz 27 država članica EU-a. Europski ured za odabir osoblja (EPSO) organizira „otvorene natječaje” za odabir osoblja za stalna i privremena radna mjesta. Internetska stranica EPSO-a prva je kontaktna točka za svakoga tko želi raditi u institucijama EU-a. Ondje se objašnjava postupak odabira kandidata te se daju savjeti o pripremama za natječaje.

Vrste karijera u institucijama EU-a

Institucije EU-a prihvaćaju kandidate različitih profila pa karijera u nekoj od institucija znači rad u raznolikom i multikulturnom okruženju.  Za većinu poslova morate govoriti najmanje dva jezika EU-a.

Zašto graditi karijeru u institucijama EU-a?

U institucijama EU-a možete se baviti važnim pitanjima koja utječu na sve nas, a neka od njih su klimatske promjene, migracije, sigurnost i zaštita, trgovina ili mobilne komunikacije. Osim toga, nude vam se i brojne prilike za rad u agencijama EU-a po cijeloj Europi te delegacijama EU-a u svijetu.

Profili radnih mjesta u institucijama EU-a

U institucijama EU-a možete pronaći različite mogućnosti zaposlenja ovisno o svojem obrazovanju i iskustvu: u području revizije, komunikacije, ekonomije/statistike, europske javne uprave, vanjskih odnosa, financija, informacijske tehnologije, jezika (pismeno ili usmeno prevođenje), prava i mnogih drugih.

Pregledajte profile radnih mjesta u EU-u

Kako se prijaviti za različite vrste zaposlenja

U institucijama EU-a zapošljava se stalno osoblje (dužnosnici), ugovorno osoblje i privremeno osoblje te se nudi pripravništvo (stažiranje). Postoje baze podataka stručnjaka u relevantnim područjima.

Stalno osoblje

Stalno osoblje (dužnosnici) mogu biti administratori (AD) ili asistenti (AST).

Administratori obično obavljaju poslove u vezi s osmišljavanjem politika i nadzorom provedbe prava EU-a te analiziranjem i savjetovanjem o posebnim područjima. Općenito, da biste se prijavili na natječaj za administratore, morate imati diplomu odnosno završen sveučilišni studij u trajanju od najmanje tri godine.

Asistenti, koji obično obavljaju poslove podrške, ključni su za unutarnje upravljanje institucijama. Općenito, da biste se prijavili na natječaj za asistente, morate završiti najmanje srednju školu.

Ugovorno osoblje

Ugovorno osoblje zapošljava se za određene tehničke ili administrativne poslove. Ugovori su općenito na određeno vrijeme – najčešće s početnim trajanjem od 6 do 12 mjeseci.

Privremeno osoblje

Privremeno osoblje zapošljava se za specijalizirane ili privremene poslove, na temelju ugovora u trajanju od najviše šest godina.

Pripravnici (stažisti)

Svake godine oko 1900 mladih s diplomom ima priliku sudjelovati u programima pripravništva (stažiranja) u institucijama EU-a. U većini njih stažiranje traje od tri do pet mjeseci.

Upućeni nacionalni stručnjaci

Upućeni nacionalni stručnjaci su nacionalni ili međunarodni državni službenici ili zaposlenici u javnom sektoru koji privremeno rade u instituciji EU-a. Za informacije o trenutačnim ponudama obratite se stalnom predstavništvu svoje zemlje pri EU-u.

Privremeni rad

Neke institucije zapošljavaju i lokalno privremeno osoblje na razdoblje do šest mjeseci, uglavnom za obavljanje tajničkih poslova. Za informacije o zapošljavanju obratite se lokalnim agencijama za privremeno zapošljavanje.

Usmeni prevoditelji

Europski parlament, Europska komisija i Sud Europske unije imaju vlastite službe za usmeno prevođenje, ali za odabir vanjskih usmenih prevoditelja provodi se zajednički postupak. Da biste postali vanjski usmeni prevoditelj, morate položiti akreditacijski ispit. Da biste dobili stalno radno mjesto, morate sudjelovati na natječajima koje organizira Europski ured za odabir osoblja (EPSO).

Pismeni prevoditelji

Osim prevoditelja u institucijama EU-a potrebni su razni stručnjaci koji se bave jezikom, terminolozi, stručnjaci za jezične tehnologije, pravnici lingvisti, korektori, lektori te stručnjaci za međukulturnu komunikaciju.

Stručnjaci EU-a

Institucije EU-a imenuju vanjske stručnjake koji im pomažu u evaluaciji zahtjeva za bespovratna sredstva, projekata i natječaja te daju mišljenja i savjete u konkretnim slučajevima. Institucije EU-a održavaju baze podataka s imenima i kvalifikacijama neovisnih stručnjaka koji mogu institucijama i agencijama pomagati u posebnim područjima.

Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu

Za rad u klubu zastupnika obratite se nekoj od političkih stranaka zastupljenih u Europskom parlamentu. Tim radnim mjestima ne upravljaju institucije EU-a.

Galerija videozapisa