Skip to main content

Prioriteti i mjere

Prioriteti EU-a

Saznajte više o prioritetima EU-a za razdoblje 2019. – 2024.: promicanju zelene Europe, razvoju gospodarske osnove te zaštiti građana i njihovih sloboda.

Postignuća

Saznajte što EU čini za građane, kako štiti prava, promiče blagostanje i nastoji svijet učiniti sigurnijim.

Aktivnosti po temama

Kako EU ostvaruje svoje ključne političke i strateške ciljeve po temama.

Konferencija o budućnosti Europe

Neka se vaš glas čuje i pomozite da oblikujemo zajedničku budućnost u debatama i raspravama koje vode građani.

Zajednički odgovor EU-a na pandemiju bolesti COVID-19

Pregled mjera EU-a za potporu građanima, poduzećima i gospodarstvu, osiguravanje medicinske opreme i poticanje istraživanja kao odgovor na pandemiju koronavirusa