Skip to main content

Priority a opatrenia

Priority EÚ

Aké sú priority EÚ na roky 2019 – 2024: podpora zelenej Európy, rozvoj hospodárskej základne, ochrana občanov a ich slobôd.

Dosiahnuté úspechy

Zistite, čo robí EÚ pre občanov, ako chráni práva, podporuje prosperitu a snaží sa o to, aby bol svet bezpečnejším miestom.

Opatrenia podľa témy

Ako EÚ dosahuje svoje kľúčové politické a strategické ciele podľa jednotlivých tém.

Konferencia o budúcnosti Európy

Vyjadrite svoj názor a pomôžte formovať našu spoločnú budúcnosť – zapojte sa do série debát a diskusií vedených občanmi.

Spoločná reakcia EÚ na ochorenie COVID-19

Prehľad opatrení EÚ na podporu občanov, podnikov a hospodárstva, poskytovanie lekárskeho vybavenia a posilnenie výskumu v reakcii na pandémiu koronavírusu