Skip to main content
Vlajka Európskej únie Vlajka Európskej únie

Spoločná reakcia EÚ na pandémiu COVID-19

EÚ mobilizuje všetky dostupné prostriedky, aby pomohla členským štátom pri koordinácii ich vnútroštátnych protiopatrení. V rámci toho im poskytuje objektívne informácie o šírení vírusu, účinných snahách o obmedzenie jeho šírenia a opatreniach na nápravu hospodárskych a sociálnych škôd spôsobených pandémiou.

Na tejto stránke nájdete odkazy na webové stránky a zdroje venované tejto problematike, ktoré uverejnili inštitúcie a orgány EÚ a jej členské štáty.

Hlavné témy

 NextGenerationEU

NextGenerationEU

NextGenerationEU je viac ako len plán obnovy. Je to príležitosť vyjsť z pandémie silnejší, transformovať naše hospodárstva, vytvárať príležitosti a pracovné miesta v takej Európe, v ktorej chceme žiť.
Recovery plan for Europe

Plán obnovy pre Európu

Vedúci predstavitelia EÚ sa úspešne dohodli na Pláne obnovy pre Európu. Prostriedky v celkovej výške približne 1,8 bilióna EUR sa použijú na nasmerovanie Európy na cestu k udržateľnej a odolnej obnove.
Coronavirus Response

Reakcia na koronavírus

Opatrenia Európskej únie na zamedzenie šírenia koronavírusu, podporu vnútroštátnych systémov zdravotnej starostlivosti a boj proti sociálno-ekonomickým dôsledkom tejto pandémie.

Časový prehľad

Opatrenia EÚ

European Central Bank

Európska centrálna banka

Reakcia na núdzovú situáciu v dôsledku koronavírusu – menová politika a opatrenia bankového dohľadu

Európska solidarita v akcii

Krajiny, regióny a mestá v celej EÚ pomáhajú susedným krajinám v čase krízy. Na ďalej uvedených odkazoch nájdete najlepšie príklady európskej solidarity.

#EuropeansAgainstCovid19

Koronavírus: európska solidarita v akcii

Európania a Európanky verzus COVID-19

Boj proti dezinformáciám

Pandémiu ochorenia COVID-19 v Európe sprevádza vlna často nebezpečných nepravdivých a zavádzajúcich informácií. Do boja proti dezinformáciám, nesprávnym informáciám a zahraničnému zasahovaniu sa spoločne zapojili všetky európske inštitúcie, členské štáty EÚ, občianska spoločnosť a online platformy.

Ako bojovať proti dezinformáciám (Európsky parlament)

Boj proti dezinformáciám (Rada Európskej únie)

Boj proti dezinformáciám (Európska komisia)

Plán obnovy pre Európu

Komisia navrhuje rozsiahly plán obnovy pre Európu založený na plnom využití potenciálu rozpočtu EÚ, ktorého cieľom je náprava hospodárskych a sociálnych škôd zapríčinených pandémiou spôsobenou koronavírusom, naštartovanie procesu európskej obnovy a ochrana a vytváranie pracovných miest.

Plán obnovy pre Európu (Rada Európskej únie, najnovší vývoj a harmonogram)

Plán obnovy pre Európu (Európska komisia)

Členské štáty EÚ a Európsky hospodársky priestor

Aktuality