Skip to main content

Общите мерки на ЕС в отговор на COVID-19

ЕС мобилизира всички налични средства, за да помогне на държавите членки да координират своите мерки, което включва предоставяне на обективна информация за разпространението на вируса, ефективните действия за неговото ограничаване и мерките за преодоляване на икономическите и социалните щети, причинени от пандемията.

От тази страница имате достъп до специалните уебстраници и ресурси, публикувани от институциите и органите на ЕС и от страните членки.

Акценти

Това е NextGenerationEU. Това е нещо повече от план за възстановяване. Това е уникален шанс да излезем по-силни от пандемията, да преобразим нашите икономики, да създадем възможности и работни места за Европа, в която искаме да живеем.
Лидерите на ЕС постигнаха съгласие относно плана за възстановяване за Европа. Общо около 1,8 трилиона евро ще бъдат използвани за насочване на Европа по пътя към устойчиво и стабилно възстановяване.
Безопасни и ефективни ваксини - това е нашият дълготраен начин за излизане от пандемията. Европейската комисия провежда интензивни преговори за създаване на разнообразно портфолио от ваксини на достъпни цени за гражданите на ЕС.

Хронология

Действия на ЕС

Мерки във връзка с извънредната ситуация, породена от пандемията от коронавирус — парична политика и банков надзор

Европейската солидарност в действие

В тези времена на криза държави, региони и граждани в целия ЕС подават ръка на своите съседи. По-долу можете да прочетете за отлични примери за европейска солидарност.

#EuropeansAgainstCovid19

Коронавирус: Европейската солидарност в действие

Европейците срещу COVID-19

Борба с дезинформацията

Пандемията от COVID-19 в Европа е съпроводена от вълна от често пъти опасна невярна и подвеждаща информация. Борбата с дезинформацията, невярната информация и чуждестранната намеса сe води съвместно от европейските институции, държавите членки на ЕС, гражданското общество и онлайн платформите.

Как да се борим с дезинформацията (Европейски парламент)

Борба с дезинформацията (Съвет на Европейския съюз)

Борба с дезинформацията (Европейска комисия)

План за възстановяване за Европа

За да се помогне за преодоляване на икономическите и социалните щети, причинени от пандемията от коронавирус, и за да се стимулират европейското възстановяване, запазването и създаването на работни места, Европейската комисия предлага мащабен план за възстановяване за Европа, чрез който ще се използва пълният потенциал на бюджета на ЕС.

План за възстановяване за Европа (Съвет на Европейския съюз, последни развития и хронология)

План за възстановяване за Европа (Европейска комисия)

Държавите от ЕС, Европейското икономическо пространство и Обединеното кралство