Põhisisu juurde

ELi ühised meetmed COVID-19-le reageerimiseks

EL kasutab kõiki enda käsutuses olevaid vahendeid, et aidata koordineerida liikmesriikide tegevust, pakkudes muu hulgas objektiivset ülevaadet viiruse levikust, selle ohjeldamiseks tehtava töö tulemuslikkusest ning meetmetest, mida on võetud pandeemiaga kaasneva majandusliku ja sotsiaalse kahju korvamiseks.

Selle lehe kaudu saate tutvuda ELi institutsioonide ja asutuste ning ELi liikmesriikide loodud temaatiliste veebilehtede ja allikatega.

Peamised punktid

 NextGenerationEU

NextGenerationEU

See on taasterahastu „NextGenerationEU“. See on midagi enamat kui taastekava. Taasterahastu pakub meile ainulaadse võimaluse väljuda pandeemiast tugevamatena, muuta meie majandust, luua võimalusi ja töökohti sellises Euroopas, kus soovime elada.
Recovery plan for Europe

Euroopa taastekava

ELi juhid leppisid edukalt kokku Euroopa majanduse taastekavas. Kokku 1,8 triljonit eurot aitavad Euroopal liikuda jätkusuutliku ja vastupanuvõimelise taastumise suunas.
Coronavirus Response

Koroonaviirusele reageerimine

Euroopa Liidu meetmed koroonaviiruse leviku piiramiseks, riikide tervishoiusüsteemide toetamiseks ning pandeemia sotsiaal-majandusliku mõjuga tegelemiseks.

Ajajoon

Siit leiate ELi institutsioonide võetud meetmete ajajoone alates kriisi puhkemisest.

ELi meetmed

European Central Bank

Euroopa Keskpank

Koroonaviirusega seotud hädaolukorrale reageerimine – rahapoliitika ja pangandusjärelevalve meetmed
European External Action Service

Euroopa välisteenistus

Viimased uudised, mis käsitlevad ELi meetmeid, kodanike kojutoomiseks tehtavaid jõupingutusi ning solidaarsuslugusid kogu maailmast

Euroopa solidaarsus tegudes

Riigid, piirkonnad ja üksikisikud kõikjal Euroopa Liidus on pakkunud kriisiolukorras abi oma naabritele. Allpool on esitatud näited Euroopa solidaarsusest.

#EuropeansAgainstCovid19

Koroonaviirus: Euroopa solidaarsus toimib

Eurooplased COVID-19 vastu

Desinformatsiooni vastane võitlus

COVID-19 puhanguga Euroopas on kaasnenud sageli ohtliku väär- või eksitava teabe laine. Võitlus desinformatsiooni, väärinfo ja välissekkumise vastu on kõigi Euroopa institutsioonide, ELi liikmesriikide, kodanikuühiskonna ja veebiplatvormide ühine jõupingutus.

Kuidas võidelda desinformatsiooni vastu? (Euroopa Parlament)

Võitlus desinformatsiooni levitamisega (Euroopa Liidu Nõukogu)

Desinformatsiooni vastane võitlus (Euroopa Komisjon)

Euroopa taastekava

Et aidata korvata koroonaviiruse pandeemia põhjustatud majanduslikku ja sotsiaalset kahju, käivitada Euroopa majanduse taastamine ning kaitsta ja luua töökohti, teeb Euroopa Komisjon ettepaneku ulatusliku Euroopa taastekava kohta, mille aluseks on ELi eelarve täieliku potentsiaali ärakasutamine.

Euroopa taastekava (Euroopa Liidu Nõukogu, viimased uudised ja ajakava)

Euroopa taastekava (Euroopa Komisjon)

ELi liikmesriigid ja Euroopa Majanduspiirkond

Uudised