Skip to main content

Põhimõtted ja väärtused

Eesmärgid ja väärtused

Rahu ja turvalisuse edendamine ning põhiõiguste ja -vabaduste austamine on ainult mõned Euroopa Liidu eesmärkidest ja väärtustest. Õpi neid kõiki tundma

Asutamislepingud

Ülevaade kõige olulisematest ELi aluslepingutest (asutamislepingud, asutamislepingute muudatused, Lissaboni leping, Schengeni leping jne)

Juurdepääs teabele

Kõigile ELi kodanikele antakse juurdepääs institutsioonide avalikele dokumentidele, mis suurendab õigusloome protsessi läbipaistvust. Kuidas dokumente vaadata?