Põhisisu juurde

Kuidas esitada kaebust?

Kaebused ELi õiguse rikkumise kohta

Enamikul juhtudel saate oma õigusi kaitsta paremini riigis, kus te elate. Siiski pakub ka Euroopa Liit selleks mitmeid võimalusi.

Euroopa Komisjon

Kui arvate, et mõni ELi liikmesriik on

  • meedet võttes (seadus, määrus, haldusmeede),
  • meedet võtmata jättes või
  •  teatava praktikaga tegeledes

rikkunud ELi õigust, võite esitada kaebuse Euroopa Komisjonile.

Euroopa Ombudsman

Euroopa Ombudsman uurib üksikisikute, ettevõtjate ja organisatsioonide kaebusi ELi institutsioonide, organite ja asutuste haldusomavoli kohta. 

Euroopa Parlament

Euroopa Parlamendile saab esitada petitsiooni ELi õiguse kohaldamise kohta.

Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF)

ELi rahastamisega/ELi töötajatega seotud pettustest võite teatada OLAFile.

Õiguskaitse riiklikul tasandil

Euroopa Liidu õiguse rikkumise tuvastamisel on probleemi lahendamiseks sageli kõige kiirem ja tulemuslikum võtta ühendust riiklike ametiasutustega. ELi õiguse kohaldamise eest vastutavad peamiselt avaliku sektori asutused ja liikmesriikide kohtud. Teie huvides on kasutada kõiki õiguskaitsevahendeid, mis on kättesaadavad riiklikul tasandil.

Video gallery