Skip to main content

ELi rajajad

EU Pioneers

Euroopa Liidu rajajatel on olnud selge ettekujutus, milliseks Euroopa tulevikku kujundada. Nende tarmukuse ja sihiteadlikkuseta ei elaks me praegu maailmas, kus valitseb rahu ja stabiilsus, mida saame pidada iseenesestmõistetavaks.

ELi rajajate seas on olnud mitmesuguse taustaga inimesi, alates vastupanuliikujatest kuni juristide ja parlamendiliikmeteni, kuid neid ühendasid ühesugused ideaalid: rahuarmastav, ühtne ja õitsev Euroopa.

Peale siin kirjeldatud ELi rajajate on ka paljud teised Euroopa ühendamise nimel väsimatult tööd teinud. Seepärast pole siinne nimekiri kaugeltki lõplik.

Tutvuge ELi rajajatega

Ajajoon

Ülevaade Euroopa Liidu loomisest ja selle arengust läbi aastakümnete.

 1. 1945–1959
  Rahu Euroopas ja koostöö algus

  Sõjajärgse koostöö juurest Söe- ja Teraseühenduse loomise, Rooma lepingu allkirjastamise ja Euroopa Parlamendi kokkukutsumiseni.

  Täpsemalt aastate 1945–1959 kohta

 2. 1960–1969
  Kuldsed kuuekümnendad – Majanduskasvu periood

  Euroopa Liidu areng 1960. aastatel, kui jätkus majanduslik lõimumine Euroopas ja alguse sai rahvusvaheline koostöö.

  Täpsemalt aastate 1960–1969 kohta

 3. 1970–1979
  Kasvav ühendus – Esimeste uute liikmete ühinemine: Iirimaa, Taani ja Ühendkuningriik.

  Euroopa Liidu areng 70. aastatel, mil esimest korda lisandus uusi liikmeid, toimusid Euroopa Parlamendi valimised ja käivitati regionaalpoliitika vaesemate piirkondade arendamiseks.

  Täpsemalt aastate 1970–1979 kohta

 4. 1980–1989
  Euroopa muutuv nägu – Kommunismi kokkuvarisemine

  Euroopa Liidu areng 1980. aastatel, kui lisandusid uued liitujad, käivitati Erasmuse programm ja alguse sai ühtne turg.

  Täpsemalt aastate 1980–1989 kohta

 5. 1990–1999
  Piirideta Euroopa

  Euroopa Liidu areng 1990. aastatel, kui toimus uus laienemine, käivitati ühtne turg, alguse sai piirideta reisimine ja kasutusele võeti euro.

  Täpsemalt aastate 1990–1999 kohta

 6. 2000–2009
  Edasine laienemine

  Euroopa Liidu areng aastatel 2000–2009, mida jäävad tähistama 12 uue riigi ühinemine, euro muutumine seaduslikuks maksevahendiks ja Lissaboni lepingu allkirjastamine.

  Täpsemalt aastate 2000–2009 kohta

 7. 2010–2019
  Raske aastakümme

  Euroopa Liidu areng aastatel 2010–2019, mida jäävad tähistama võitlus finantskriisi vastu, Horvaatia ELiga ühinemine ja Ühendkuningriigi rahvahääletuse otsus EList lahkuda.

  Täpsemalt aastate 2010–2019 kohta

 8. 2020 kuni praeguseni
  COVID-19 ja selle ületamine

  Euroopa Liidu areng alates 2020. aastast, kui peatähelepanu all on olnud tegelemine COVID-19 pandeemiaga, aga samuti on tulnud suunata Euroopa majandus taastumise rajale ja võidelda kliimamuutusega.

  Täpsemalt perioodi kohta 2020. aastate algusest kuni praeguseni