Põhisisu juurde

Euroopa Liidu ajalugu – 2020. aastast tänaseni

Jaanuar 2020 – ELi ühine reageerimine COVID-19-le

COVID-19 pandeemia põhjustab ulatusliku hädaolukorra rahvatervise alal ja majanduskasvu aeglustumise. EL ja selle liikmesriigid teevad koostööd, et toetada tervishoiusüsteeme, piirata viiruse levikut ning varuda ELis ja kaugemalgi inimestele vaktsiine. ELi juhid lepivad kokku suurimas stiimulite paketis, mida on kunagi ELi eelarvest rahastatud ja milles keskendutakse keskkonnahoidlikule ja digitaalsele taastumisele, kuna EL töötab selle nimel, et saavutada aastaks 2050 kliimaneutraalsus.

31. jaanuar 2020 – Ühendkuningriik lahkub EList

Ühendkuningriik lahkub EList, mille liige ta on olnud 47 aastat, ja avab oma suhetes ELiga uue peatüki.

ELi ja Ühendkuningriigi suhted

Aprill 2021 – Euroopa tuleviku konverentsi käivitamine

EL käivitab 2021. aastal terve aasta kestva Euroopa tuleviku konverentsi. Enneolematu osalusdemokraatia annab ELi kodanikele ainulaadse võimaluse avaldada arvamust ja aidata kujundada ELi tulevikku. 

Veebruar 2022 – Venemaa tungib Ukrainasse

EL ja tema rahvusvahelised partnerid mõistavad kindlalt hukka Venemaa põhjendamatu ja provotseerimata agressioonisõja. EL võtab vastu rea rangeid sanktsioone Venemaa vastu ning annab Ukrainale rahalist, humanitaar-, sõjalist ja muud abi.