Skip to main content

Stair an Aontais Eorpaigh – 2020 go dtí an t-am i láthair

Paindéim COVID-19 agus an bealach i dtreo an téarnaimh

Spreag paindéim COVID-19 móréigeandáil sláinte poiblí agus lag trá eacnamaíoch nach bhfacthas riamh roimhe. D’oibrigh an tAontas Eorpach agus na Ballstáit le chéile chun tacú leis na córais cúraim sláinte, chun leathadh an víris a shrianadh agus chun vacsaíní a fháil do dhaoine san Aontas agus níos faide i gcéin.

Chun tacú leis an téarnamh, chomhaontaigh na ceannairí an pacáiste spreagtha is mó dar maoiníodh riamh ó bhuiséad an Aontais: tá sé dírithe ar théarnamh glas digiteach de réir mar a oibríonn an tAontas le bheith aeráidneodrach faoi 2050.

D’fhág an Ríocht Aontaithe an tAontas Eorpach tar éis di a bheith ina Ballstát ar feadh 47 mbliana, cinneadh a chuir tús le caibidil nua ina caidreamh leis an Aontas Eorpach.