Skip to main content

Fíricí agus figiúirí tábhachtacha

Struchtúr

An chaoi a gcaitear buiséad an Aontais agus a n-eagraítear na baill foirne, cé na tíortha a úsáideann an euro, agus cé na tíortha atá ina mbaill de limistéar saorthaistil Schengen.

An Geilleagar

Is margadh aonair é an tAontas Eorpach a dhéanann trádáil ar fud an domhain agus idir a chuid Ballstát

An saol san Aontas Eorpach

Eolas faoi mhéid agus daonra thíortha an Aontais, faoi na caighdeáin mhaireachtála agus oideachais, agus faoi cháilíocht na gcóras iompair agus fuinnimh.