Skip to main content

Svarīgākie fakti un skaitļi

Struktūra

Kā tiek izlietots ES budžets, kā ir organizēti ES darbinieki. Kuru valstu valūta ir eiro, un kuras valstis ir Šengenas zonā, kur ceļošana notiek bez robežkontroles.

Ekonomika

ES ir vienots tirgus, kas piedalās gan globālajā tirdzniecībā, gan tirgojas savstarpēji (dalībvalstu starpā).

Dzīve ES

Informācija par ES valstu platību un iedzīvotājiem, dzīves līmeni un izglītību, kā arī transporta un energosistēmu kvalitāti.