Skip to main content

Fakta og nøgletal

Struktur

Hvordan EU-budgettet anvendes, hvordan de ansatte i EU er organiseret, hvilke lande der anvender euroen, og hvilke lande der er medlem af Schengen-området.

Økonomi

EU er et fælles indre marked, der handler globalt og mellem dets medlemslande

Livet i EU

Oplysninger om EU-landenes størrelse og befolkning, livskvalitet og uddannelse og om transport- og energisystemernes kvalitet.