Gå til hovedindholdet

Fakta og tal vedrørende EU's økonomi

Hvor stor er EU's økonomi?

EU opererer som et fælles indre marked, der udgøres af 27 lande.

Den samlede værdi af alle varer og tjenesteydelser, der produceredes (bruttonationalproduktet eller BNP) i EU i 2021, var 14,5 billioner euro.

Handel

EU's 27 medlemslande tegner sig for omkring 14 % af den globale varehandel. EU, Kina og USA er de tre største globale aktører inden for international handel.

 

Kilde: Eurostat

 

 I 2021 tegnede EU sig for 4.300 milliarder euro af den globale handel. Handelen inden for EU blev værdisat til 6.786 milliarder euro i 2021.

Læs mere om handel inden for EU

Beskæftigelse og lighed

Beskæftigelsesfrekvensen er andelen af beskæftigede i den arbejdsdygtige alder.

 

Kilde: Eurostat

 

Arbejdsløshedsprocenten er antallet af arbejdsløse udtrykt som en procentdel af den samlede arbejdsstyrke. Både arbejdsløshedsprocenten og arbejdsstyrkens størrelse er vigtige indikatorer for tendenser på arbejdsmarkedet.

Kilde: Eurostat

 

Den ukorrigerede lønforskel mellem kønnene er forskellen mellem den gennemsnitlige nettotimeløn for mandlige ansatte og kvindelige ansatte. Den udtrykkes som en procentdel af den gennemsnitlige nettotimeløn for mandlige ansatte. Den er baseret på alle medarbejdere, der arbejder i virksomheder med 10 eller flere ansatte.

Kilde: Eurostat