Skip to main content

Fakta og tal vedrørende EU's økonomi

Hvor stor er EU's økonomi?

EU opererer som et fælles indre marked, der udgøres af 27 lande.

Den samlede værdi af alle varer og tjenesteydelser, der produceres (bruttonationalproduktet eller BNP) i EU i 2019, da Storbritannien stadig var en del af EU, udgjorde 16,4 mia. EUR.

Handel

EU tegner sig for omkring 15 % af den globale varehandel. EU, Kina og USA er de tre største globale aktører inden for international handel.

Kilde: Eurostat

 

I 2019 tegnede EU sig for 4.071 mia. EUR af den samlede globale handel. Handel inden for EU blev værdisat til 3.061 mia. EUR i 2019.

Læs mere om handel inden for EU

Beskæftigelse og lighed

Beskæftigelsesfrekvensen er andelen af beskæftigede i den arbejdsdygtige alder.

Kilde: Eurostat

 

Arbejdsløshedsprocenten er antallet af arbejdsløse udtrykt som en procentdel af den samlede arbejdsstyrke. Både arbejdsløshedsprocenten og arbejdsstyrkens størrelse er vigtige indikatorer for tendenser på arbejdsmarkedet.

Kilde: Eurostat

 

Den ukorrigerede lønforskel mellem kønnene er forskellen mellem den gennemsnitlige nettotimeløn for mandlige ansatte og kvindelige ansatte. Den udtrykkes som en procentdel af den gennemsnitlige nettotimeløn for mandlige ansatte. Den er baseret på alle medarbejdere, der arbejder i virksomheder med 10 eller flere ansatte.

Kilde: Eurostat