Direct naar de inhoud

Feiten en cijfers over de economie van de Europese Unie

Hoe groot is de Europese economie?

De Europese Unie is een eengemaakte markt die uit 27 landen bestaat.

In 2021 bedroeg de totale waarde van alle geproduceerde goederen en diensten, het bruto binnenlands product (bbp), van de EU 14,5 biljoen euro.

Handel

De EU27 vertegenwoordigt ongeveer 14% van de wereldhandel in goederen. De EU, China en de Verenigde Staten zijn de drie grootste spelers in de internationale handel.

 

Bron: Eurostat.

 

 In 2021 was de EU goed voor 4300 miljard euro in de totale wereldhandel. De handel binnen de EU werd in 2021 gewaardeerd op 6786 miljard euro.

Lees meer over de handel binnen de EU

Werkgelegenheid en gelijkheid

De arbeidsparticipatie is het aandeel van de bevolking in de werkende leeftijd dat een baan heeft.

 

Bron: Eurostat.

 

De werkloosheidsgraad is het procentuele aandeel van de beroepsbevolking dat werkloos is. Zowel de werkloosheidsgraad als de omvang van de beroepsbevolking zijn sleutelindicatoren voor de ontwikkeling van de arbeidsmarkt.

Bron: Eurostat.

 

De niet-gecorrigeerde loonkloof tussen mannen en vrouwen is het verschil tussen het gemiddelde bruto-uurloon van mannelijke en dat van vrouwelijke werknemers. Het wordt uitgedrukt als een percentage van het gemiddelde bruto-uurloon van mannelijke werknemers. Het is gebaseerd op alle werknemers in bedrijven met 10 of meer werknemers.

Bron: Eurostat.