Skip to main content

Dejstva in podatki o gospodarstvu Evropske unije

Velikost gospodarstva EU

Evropska unija deluje kot enotni trg 27 držav članic.

Bruto domači proizvod (skupna proizvodnja blaga in storitev) je leta 2019, ko je bilo Združeno kraljestvo še vedno del EU, znašal 16,4 bilijona evrov.

Trgovina

Delež EU v svetovni blagovni menjavi znaša približno 15 %. EU je ena od treh največjih svetovnih akterjev v mednarodni trgovini, poleg Združenih držav in Kitajske.

Vir: Eurostat

 

Leta 2019 je vrednost trgovine EU v skupni svetovni trgovini znašala 4 071 milijard evrov. Po ocenah je trgovina znotraj EU leta 2019 dosegla 3 061 milijard evrov.

Več o trgovini znotraj EU

Enakost pri zaposlovanju

Stopnja zaposlenosti je delež delovno aktivnega prebivalstva z zaposlitvijo.

Vir: Eurostat

 

Stopnja brezposelnosti pomeni število ljudi brez zaposlitve kot delež celotne delovne sile. Stopnja brezposelnosti in velikost delovne sile sta ključna kazalnika za analizo gibanj na trgu dela.

Vir: Eurostat

 

Neprilagojena plačna vrzel pomeni razliko med povprečno bruto urno postavko zaposlenih moških in zaposlenih žensk kot odstotek povprečne bruto urne postavke zaposlenih moških. Izračuna se na podlagi vseh zaposlenih, ki delajo v podjetjih z 10 ali več zaposlenimi.

Vir: Eurostat