Přejít na hlavní obsah

Fakta a čísla o hospodářství Evropské unie

Jaké je postavení hospodářství EU ve světě?

Evropská unie funguje jako jednotný trh, jenž tvoří 27 zemí.

Hrubý domácí produkt (HDP) Evropské unie v roce 2021 činil z hlediska celkové hodnoty veškerého vyprodukovaného zboží a služeb 14,5 bilionu eur.

Obchod

Na EU-27 připadá přibližně 14 % světového obchodu se zbožím. EU, Čína a Spojené státy jsou třemi největšími světovými hráči v mezinárodním obchodě.

 

Zdroj: Eurostat

 

 V roce 2021 představovala hodnota podílu EU na celkovém světovém obchodu 4 300 miliard eur. Hodnota obchodu uvnitř EU byla v roce 2021 6 786 miliard eur.

Další informace o obchodu uvnitř EU

Zaměstnanost a rovnost

Míra zaměstnanosti je podíl zaměstnaných k počtu obyvatel v produktivním věku.

 

Zdroj: Eurostat

 

Míra nezaměstnanosti je podíl nezaměstnaných osob na celkové pracovní síle. Klíčovými ukazateli trendů na trhu práce jsou jak míra nezaměstnanosti, tak velikost pracovní síly.

Zdroj: Eurostat

 

Neupravený rozdíl v odměňování žen a mužů je rozdíl mezi průměrnými hrubými hodinovými výdělky zaměstnanců a zaměstnankyň. Vyjadřuje se jako procentní podíl průměrného hrubého hodinového výdělku mužů. Vychází z výdělku všech zaměstnanců pracujících v podnicích s 10 nebo více zaměstnanci.

Zdroj: Eurostat