Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Στοιχεία και αριθμοί για την οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πόσο μεγάλη είναι η οικονομία της ΕΕ;

Η Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργεί ως ενιαία αγορά αποτελούμενη από 27 χώρες.

Η συνολική αξία όλων των παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών (ακαθάριστο εγχώριο προϊόν ή ΑΕγχΠ) στην ΕΕ το 2021 ανήλθε σε 14,5 τρισεκατομμύρια ευρώ.

Εμπόριο

Η ΕΕ27 καλύπτει περίπου το 14 % των παγκόσμιων εμπορευματικών συναλλαγών. Η ΕΕ, η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι οι τρεις μεγαλύτεροι παγκόσμιοι παράγοντες στο διεθνές εμπόριο.

 

Πηγή: Eurostat

 

 Το 2021 η ΕΕ αντιπροσώπευε 4 300 δισ. ευρώ στο συνολικό παγκόσμιο εμπόριο. Το ενδοενωσιακό εμπόριο εκτιμήθηκε σε 6 786 δισ. ευρώ το 2021.

Διαβάστε περισσότερα για το ενδοενωσιακό εμπόριο

Απασχόληση και ισότητα

Το ποσοστό απασχόλησης είναι η αναλογία του ενεργού πληθυσμού που εργάζεται.

 

Πηγή: Eurostat

 

Το ποσοστό ανεργίας είναι ο αριθμός των ανέργων εκπεφρασμένος ως ποσοστό του συνολικού εργατικού δυναμικού. Τόσο το ποσοστό ανεργίας όσο και το μέγεθος του εργατικού δυναμικού αποτελούν βασικούς δείκτες των τάσεων της αγοράς εργασίας.

Πηγή: Eurostat

 

Το μη διορθωμένο μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων είναι η διαφορά μεταξύ των μέσων, ακαθάριστων, ωριαίων αποδοχών των ανδρών εργαζομένων και των γυναικών εργαζομένων. Εκφράζεται ως ποσοστό των μέσων, ακαθάριστων, ωριαίων αποδοχών των ανδρών εργαζομένων. Βασίζεται σε όλους τους εργαζομένους που εργάζονται σε επιχειρήσεις με 10 ή περισσότερους εργαζομένους.

Πηγή: Eurostat