Prejsť na hlavný obsah

Hospodárstvo Európskej únie: fakty a čísla

Aké veľké je hospodárstvo EÚ?

Európska únia funguje ako jednotný trh tvorený 27 krajinami.

Celková hodnota všetkého vyprodukovaného tovaru a poskytovaných služieb (hrubý domáci produkt alebo HDP) EÚ v roku 2021 bola 14,5 bilióna EUR.

Obchod

Podiel EÚ27 na svetovom obchode s tovarom je približne 14 %. EÚ, Čína a Spojené štáty sú tromi najväčšími svetovými aktérmi medzinárodného obchodu.

 

Zdroj: Eurostat

 

 V roku 2021 predstavoval podiel EÚ na celkovom svetovom obchode 4 300 mld. EUR. Obchod v rámci EÚ mal v roku 2021 hodnotu 6 786 mld. EUR.

Viac o obchode v rámci EÚ

Zamestnanosť a rovnosť

Miera zamestnanosti je podiel počtu pracujúcich osôb z obyvateľstva v produktívnom veku.

 

Zdroj: Eurostat

 

Miera nezamestnanosti je počet nezamestnaných osôb vyjadrený ako percento celkovej pracovnej sily. Miera nezamestnanosti a veľkosť pracovnej sily sú kľúčovými ukazovateľmi trendov na trhu práce.

Zdroj: Eurostat

 

Neupravený rozdiel v odmeňovaní žien a mužov je rozdiel medzi priemernou hrubou hodinovou mzdou zamestnancov (mužov) a zamestnankýň (žien). Vyjadruje sa ako percentuálny podiel priemernej hrubej hodinovej mzdy zamestnancov (mužov). Základ predstavuje počet všetkých zamestnancov pracujúcich vo firmách s 10 alebo viac zamestnancami.

Zdroj: Eurostat