Pereiti prie pagrindinio turinio

Skaičiai ir faktai apie Europos Sąjungos ekonomiką

Kokio dydžio yra ES ekonomika?

Europos Sąjunga veikia kaip bendroji rinka, kurią sudaro 27 valstybės.

Bendra visų pagamintų prekių ir suteiktų paslaugų vertė (bendrasis vidaus produktas, arba BVP) 2021 m. ES buvo 14,5 trln. EUR.

Prekyba

ES 27 tenka apie 14 proc. pasaulio prekybos prekėmis. ES, Kinija ir Jungtinės Amerikos Valstijos yra trys didžiausios tarptautinės prekybos dalyvės.

 

Šaltinis – Eurostatas.

 

 2021 m. ES teko 4 300 mlrd. EUR visos pasaulio prekybos. ES vidaus prekybos vertė 2021 m. buvo 6 786 mlrd. EUR.

Daugiau apie ES vidaus prekybą

Užimtumas ir lygybė

Užimtumo lygis yra dirbančių darbingo amžiaus gyventojų dalis.

 

Šaltinis – Eurostatas.

 

Nedarbo lygis – tai bedarbių procentinė dalis, palyginti su visa darbo jėga. Tiek nedarbo lygis, tiek darbo jėgos dydis yra pagrindiniai darbo rinkos tendencijų rodikliai.

Šaltinis – Eurostatas.

 

Nekoreguotas vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumas yra darbuotojų vyrų ir darbuotojų moterų vidutinio valandinio darbo užmokesčio neatskaičius mokesčių skirtumas. Jis išreikštas kaip vyrų vidutinio valandinio darbo užmokesčio neatskaičius mokesčių procentinė dalis. Jis grindžiamas visų įmonėse, kuriose dirba 10 ar daugiau darbuotojų, dirbančių darbuotojų duomenimis.

Šaltinis – Eurostatas.