Направо към основното съдържание

Факти и цифри за икономиката на Европейския съюз

Колко е голяма икономиката на ЕС?

Европейският съюз функционира като единен пазар, съставен от 27 държави.

Общата стойност на всички произведени стоки и услуги (брутен вътрешен продукт или БВП) в ЕС през 2021 г. е 14,5 трилиона евро.

Търговия

Делът на ЕС27 в световната търговия със стоки е около 14 %. ЕС, Китай и Съединените щати са трите най-големи световни участника в международната търговия.

 

Източник: Евростат

 

През 2021 г. на ЕС се падат 4300 милиарда евро от световната търговия. През същата година търговията в рамките на ЕС е на стойност 6786 милиарда евро.

Прочетете повече за търговията в рамките на ЕС

Заетост и равенство

Равнището на заетост е делът на работещите лица от населението в трудоспособна възраст.

 

Източник: Евростат

 

Равнището на безработицае процентът на безработните лица от общата работна сила. Както равнището на безработица, така и размерът на работната сила са основни показатели за тенденциите на пазара на труда.

Източник: Евростат

 

Некоригираната разлика в заплащането на жените и мъжете е разликата между средното брутно почасово възнаграждение на служителите мъже и служителите жени. Тя се изразява като процент от средното брутно почасово възнаграждение на служителите мъже. При изчислението се вземат предвид всички служители, работещи във фирми с 10 или повече служители.

Източник: Евростат