Skip to main content
Знаме на Европейския съюз Знаме на Европейския съюз

Факти и цифри за икономиката на Европейския съюз

Колко е голяма икономиката на ЕС?

Европейският съюз функционира като единен пазар, съставен от 27 държави.

Общата стойност на всички произведени стоки и услуги (брутен вътрешен продукт, или БВП) в ЕС през 2019 г., когато Обединеното кралство все още е част от ЕС, е 16,4 трилиона евро.

Търговия

Делът на ЕС в световната търговия със стоки е около 15 %. ЕС, Китай и Съединените щати са трите най-големи световни участника в международната търговия.

Източник: Евростат

 

През 2019 г. на ЕС се падат 4071 милиарда евро от световната търговия. През същата година търговията в рамките на ЕС е на стойност 3061 милиарда евро.

Прочетете повече за търговията в рамките на ЕС

Заетост и равенство

Равнището на заетост е делът на работещите лица от населението в трудоспособна възраст.

Източник: Евростат

 

Равнището на безработица е процентът на безработните лица от общата работна сила. Както равнището на безработица, така и размерът на работната сила са основни показатели за тенденциите на пазара на труда.

Източник: Евростат

 

Некоригираната разлика в заплащането на жените и мъжете е разликата между средното брутно почасово възнаграждение на служителите мъже и служителите жени. Тя се изразява като процент от средното брутно почасово възнаграждение на служителите мъже. При изчислението се вземат предвид всички служители, работещи във фирми с 10 или повече служители.

Източник: Евростат