Skip to main content

Date și cifre privind economia Uniunii Europene

Cât de mare este economia UE?

Uniunea Europeană funcționează ca o piață unică formată din 27 de țări.

Valoarea totală a tuturor bunurilor și serviciilor produse (produsul intern brut sau PIB) în UE, în 2019, când Regatul Unit făcea încă parte din UE, a fost de 16,4 mii de miliarde EUR.

Comerț

UE acoperă aproximativ 15 % din comerțul mondial cu mărfuri. UE, China și Statele Unite sunt cei mai importanți trei actori mondiali în comerțul internațional.

Sursa: Eurostat

 

În 2019, UE a reprezentat 4 071 miliarde EUR din totalul comerțului mondial. Comerțul intra-UE a fost evaluat la 3 061 miliarde EUR în 2019.

Mai multe despre comerțul intra-UE

Ocuparea forței de muncă și egalitatea

Rata de ocupare a forței de muncă reprezintă proporția populației în vârstă de muncă încadrată în muncă.

Sursa: Eurostat

 

Rata șomajului reprezintă numărul de șomeri exprimat ca procent din totalul forței de muncă. Atât rata șomajului, cât și dimensiunea forței de muncă sunt indicatori-cheie ai tendințelor pieței forței de muncă.

Sursa: Eurostat

 

Diferența neajustată de remunerare între femei și bărbați este diferența dintre câștigurile salariale medii, brute și orare ale angajaților de sex masculin și ale angajatelor de sex feminin. Aceasta este exprimată ca procent din câștigurile salariale orare medii brute ale angajaților de sex masculin. Se bazează pe toți angajații care lucrează în întreprinderi cu cel puțin 10 de angajați.

Sursa: Eurostat