Skip to main content

Oferte de muncă și stagii în instituțiile Uniunii Europene

Recrutarea personalului:

În instituțiile UE lucrează peste 60 000 de persoane, originare din cele 27 de state membre. Oficiul European pentru Selecția Personalului (EPSO) organizează concursuri generale pentru a selecta personal pentru posturi permanente și temporare. Site-ul EPSO este primul punct de contact pentru orice persoană care dorește să lucreze pentru UE: găsiți informații despre procesul de selecție și consiliere cu privire la pregătirea pentru concursuri.

Tipuri de carieră în instituțiile UE

UE recrutează candidați din toate statele membre, cu experiență educațională și profesională cât se poate de variată. Prin urmare, veți lucra într-un mediu eterogen și multicultural.  Pentru majoritatea posturilor din instituțiile UE, trebuie să vorbiți cel puțin 2 limbi oficiale ale UE.

De ce ar fi interesantă o carieră în instituțiile UE?

În instituțiile UE, puteți lucra în domenii majore care ne afectează pe toți: schimbări climatice, migrație, siguranță și securitate, comerț, comunicații mobile, ca să menționăm doar câteva dintre ele. Aveți, de asemenea, posibilitatea să lucrați în agențiile UE din toată Europa și în delegațiile UE din întreaga lume.

Profiluri profesionale în instituțiile UE

Instituțiile UE vă oferă diverse posibilități de carieră, în funcție de profilul dumneavoastră: audit, comunicare, economie/statistică, administrație publică europeană, relații externe, finanțe, tehnologia informației, limbi (traducere sau interpretare), drept și altele.

Consultați profilurile profesionale în instituțiile UE

Depunerea candidaturii pentru diferite tipuri de locuri de muncă

UE angajează personal permanent (funcționari publici), agenți contractuali și agenți temporari și oferă stagii. De asemenea, dispune de baze date cu experți în domenii relevante.

Personal permanent

Personalul permanent (funcționarii publici) este format din administratori (AD) și asistenți (AST).

În mod normal, administratorii se ocupă de elaborarea politicilor și de monitorizarea și punerea în aplicare a legislației UE, efectuează analize și oferă consiliere în domenii specifice. În general, pentru a vă înscrie la un concurs pentru postul de administrator, trebuie să fiți absolvent de studii universitare (cu o durată de cel puțin 3 ani).

Asistenții ocupă, de obicei, posturi care presupun activități administrative, esențiale pentru gestionarea internă a instituțiilor. În general, pentru a vă înscrie la un concurs pentru postul de asistent, trebuie să aveți cel puțin diplomă de bacalaureat.

Agenți contractuali

Agenții contractuali sunt angajați pentru anumite sarcini manuale sau administrative. În generale, contractele sunt încheiate pe durată determinată, 6-12 luni pentru început.

Agenți temporari

Agenții temporari primesc contracte de până la 6 ani, pentru sarcini specializate sau temporare.

Stagiari

În fiecare an, aproximativ 1 900 de tineri absolvenți au posibilitatea de a participa la programele de stagiu organizate de instituțiile UE. Majoritatea instituțiilor UE oferă stagii cu o durată cuprinsă între 3 și 5 luni.

Experți naționali detașați

Experții naționali detașați sunt funcționari publici naționali sau internaționali sau angajați din sectorul public care lucrează temporar pentru o instituție a UE. Reprezentanța permanentă a țării dumneavoastră pe lângă UE vă poate informa în legătură cu oportunitățile existente.

Lucrători interimari

Unele instituții angajează și personal interimar pentru maximum 6 luni, în special pentru activități de secretariat. Pentru informații, contactați agențiile locale de ocupare a forței de muncă.

Interpreți

Parlamentul European, Comisia Europeană și Curtea de Justiție a Uniunii Europene dispun fiecare de un serviciu de interpretare, însă selecția interpreților independenți este efectuată în comun. Pentru a deveni interpret independent, trebuie să treceți un test de acreditare. Pentru a deveni funcționar permanent, trebuie să participați la concursurile organizate de Oficiul European pentru Selecția Personalului (EPSO).

Traducători

Pe lângă traducători, instituțiile UE au nevoie și de terminologi, specialiști în tehnologia lingvistică, juriști-lingviști, redactori, corectori și experți în comunicare interculturală și în lingvistică.

Experți UE

Instituțiile UE numesc experți externi care contribuie la evaluarea cererilor de granturi, a proiectelor și a licitațiilor și oferă avize și consiliere în cazuri specifice. UE dispune de baze de date cu numele și calificările experților independenți care pot asista instituțiile și agențiile în anumite domenii.

Parlamentul European - Grupuri politice

Pentru a găsi un loc de muncă în cadrul unui grup politic, contactați partidele politice reprezentate în Parlamentul European. Aceste posturi nu sunt administrate de instituțiile UE.

Galerie video