Glavni sadržaj

Činjenice i podaci o gospodarstvu Europske unije

Koliko je veliko gospodarstvo EU-a?

Europska unija djeluje kao jedinstveno tržište s 27 zemalja.

Ukupna vrijednost sve proizvedene robe i usluga (bruto domaći proizvod ili BDP) u EU-u 2021. iznosila je 14,5 bilijuna eura.

Trgovina

Udio EU-a s 27 država članica u svjetskoj trgovini robom iznosi 14 %. EU, Kina i Sjedinjene Američke Države tri su najveća globalna aktera u međunarodnoj trgovini.

 

Izvor: Eurostat

 

 Udio EU-a u ukupnoj globalnoj trgovini 2021. iznosio je 4300 milijardi eura. Vrijednost trgovine unutar EU-a 2021. iznosila je 6786 milijardi eura.

Više o trgovini unutar EU-a

Zapošljavanje i jednakost

Stopa zaposlenosti je udio zaposlenih u radno sposobnom stanovništvu.

 

Izvor: Eurostat

 

Stopa nezaposlenosti je broj nezaposlenih izražen kao postotak u ukupnoj radnoj snazi. Stopa nezaposlenosti i veličina radne snage ključni su pokazatelji kretanja na tržištu rada.

Izvor: Eurostat

 

Neprilagođena razlika u plaćama između muškaraca i žena je razlika između prosječnih bruto satnica radnika i radnica. Izražava se kao postotak prosječnih bruto satnica radnika i uključuje sve zaposlenike i zaposlenice poduzeća s najmanje 10 zaposlenika.

Izvor: Eurostat