Skip to main content
Zastava Europske unije Zastava Europske unije

Činjenice i podaci o gospodarstvu Europske unije

Koliko je veliko gospodarstvo EU-a?

Europska unija djeluje kao jedinstveno tržište s 27 zemalja.

Ukupna vrijednost sve proizvedene robe i usluga (bruto domaći proizvod ili BDP) u EU-u 2019., dok je Ujedinjena Kraljevina još bila članicom, iznosila je 16,4 bilijuna eura.

Trgovina

Udio EU-a u svjetskoj trgovini robom iznosi 15 %. EU, Kina i Sjedinjene Američke Države tri su najveća globalna aktera u međunarodnoj trgovini.

Izvor: Eurostat

 

Udio EU-a u ukupnoj globalnoj trgovini 2019. iznosio je 4071 milijardu eura. Vrijednost trgovine unutar EU-a 2019. iznosila je 3061 milijardu eura.

Više o trgovini unutar EU-a

Zapošljavanje i jednakost

Stopa zaposlenosti je udio zaposlenih u radno sposobnom stanovništvu.

Izvor: Eurostat

 

Stopa nezaposlenosti je broj nezaposlenih izražen kao postotak u ukupnoj radnoj snazi. Stopa nezaposlenosti i veličina radne snage ključni su pokazatelji kretanja na tržištu rada.

Izvor: Eurostat

 

Neprilagođena razlika u plaćama između muškaraca i žena je razlika između prosječnih bruto satnica radnika i radnica. Izražava se kao postotak prosječnih bruto satnica radnika i uključuje sve zaposlenike i zaposlenice poduzeća s najmanje 10 zaposlenika.

Izvor: Eurostat