Skip to main content
Знаме на Европейския съюз Знаме на Европейския съюз

Търсене на всички институции и органи на ЕС

Филтриране по

Търсене на всички институции и органи на ЕС (76)

RSS
Показване на резултати от 1 до 20
 • Изпълнителна агенция

EISMEA

Тази изпълнителна агенция на Комисията управлява програми на ЕС, които помагат на малките предприятия да запазят конкурентоспособността си, както и програми в областта на научните изследвания, околната среда, енергетиката и рибарството.

Телефонен номер
+32 2 299 11 11
Адрес
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Бeлгия
 • Агенция към Евратом

Агенция за снабдяване към Евратом

Агенцията за снабдяване към Евратом работи за поддържане на сигурността на доставките на ядрени материали за всички потребители в ЕС.

Уебсайт
https://euratom-supply.ec.europa.eu/index_en
Електронен адрес
Телефонен номер
Тел.: (+352) 4301-36338
Тел.: (+352) 4301-35190
Адрес
European Commission, Euratom Supply Agency, Euroforum Building, 2920 Luxembourg, Люксембург
 • Децентрализирана агенция

Агенция на Европейския съюз в областта на убежището (EUAA)

Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището предоставя оперативна и техническа подкрепа на държавите от ЕС, за да им помогне да прилагат ефективно правото на Съюза в областта на убежището.

Уебсайт
https://www.euaa.europa.eu/
Електронен адрес
Телефонен номер
+356 22487500
Адрес
Winemakers Wharf, Малта MRS 1917, Малта
 • Децентрализирана агенция

ЕАОС

Европейската агенция за околна среда предоставя на държавите от ЕС независима информация за разработването, прилагането и оценката на политиките в областта на околната среда.

Уебсайт
http://www.eea.europa.eu/bg
Телефонен номер
+45 33 36 71 00
Адрес
Kongens Nytorv 6, 1050 København K, Дaния
 • Децентрализирана агенция

Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на сво

Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на сво

Уебсайт
https://eulisa.europa.eu/
Електронен адрес
Адрес
Vesilennuki 5, 10415 Tallinn Estonia, Ecтoния
 • Агенции на общата външна политика и политика на сигурност

Европейска агенция по отбрана

Европейската агенция по отбрана подпомага държавите от ЕС да подобряват своите отбранителни способности.

Уебсайт
https://www.eda.europa.eu/
Телефонен номер
+32 2 504 28 00
Адрес
Rue des Drapiers/Lakenweversstraat 17-23, 1050 Bruxelles/Brussel, Бeлгия
 • Изпълнителна агенция

Европейска изпълнителна агенция за научни изследвания (REA)

Изпълнителната агенция за научни изследвания е финансиращ орган за научни изследвания и иновации. Тя управлява безвъзмездни средства за научни изследвания от ЕС.

Телефонен номер
+32 2 299 11 11
Адрес
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Бeлгия
 • Институция на ЕС

Европейска комисия

Европейската комисия предлага закони, следи за правилното прилагане на законодателството на ЕС и управлява разходните програми на Съюза.

Уебсайт
https://commission.europa.eu/index_bg
Телефонен номер
Тел.: +32 2 299 11 11
Адрес
Rue de la Loi / Wetstraat 200, 1049 Bruxelles/Brussel, Бeлгия
 • Децентрализирана агенция

Европейска прокуратура

Независим орган на ЕС, Европейската прокуратура разследва, повдига обвинения и предава на съда извършителите на престъпления срещу финансовите интереси на ЕС.

 • Орган на ЕС

Европейски омбудсман

Европейският омбудсман разследва жалби относно лошо управление от страна на институциите или органите на ЕС.

Уебсайт
https://www.ombudsman.europa.eu/bg/home/
Телефонен номер
+33 3 88 17 23 13
Адрес
1 avenue du Président Robert Schuman, 67001 Strasbourg CS 30403, Фpaнция
 • Институция на ЕС

Европейски парламент

Европейският парламент се състои от пряко избрани членове от всяка държава от ЕС, които обсъждат и изменят закони.

Уебсайт
https://www.europarl.europa.eu/portal/bg
Телефонен номер
+32 2 284 21 11
Адрес
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60, 1047 Bruxelles/Brussel, Бeлгия
 • Институция на ЕС

Европейски съвет

Европейският съвет представлява държавните и правителствените ръководители от ЕС. Той отговаря за общите политически насоки на Съюза.

Уебсайт
https://www.consilium.europa.eu/bg/
Телефонен номер
+32 2 281 61 11
Адрес
Rue de la Loi/Wetstraat 175, 1048 Bruxelles/Brussel, Бeлгия
 • Междуинституционална служба на ЕС
 • EUSA

Европейско училище по администрация

Европейското училище по администрация (EUSA) предоставя специално обучение за служителите на ЕС.

Уебсайт
https://europa.eu/eas/index_en.htm
Електронен адрес
Телефонен номер
+ 32 (0)2 29 68 323
Адрес
European School of Administration, Rue Philippe le Bon, 3, 1049 Bruxelles/Brussels, Бeлгия
 • Децентрализирана агенция

Евроюст

Евроюст подпомага съдебното сътрудничество в ЕС във връзка с редица трансгранични престъпления, като например тероризъм, трафик на наркотици и киберпрестъпност.

Уебсайт
https://www.eurojust.europa.eu/
Електронен адрес
Телефонен номер
+31 70 412 50 00
Адрес
Johan de Wittlaan 9, 2517 JR Den Haag, Нидерландия
 • Орган на ЕС

ЕИСК

Европейският икономически и социален комитет е консултативен орган на ЕС, който дава становища на другите институции на Съюза.

Уебсайт
https://www.eesc.europa.eu/bg
Телефонен номер
+32 2 546 90 11
Адрес
Rue Belliard/Belliardstraat 99, 1040 Брюксел, Бeлгия
 • Юридическо лице на Европейския съюз

ЕКЗД

Европейският комитет по защита на данните предоставя насоки и препоръки за това как да се прилагат правилата за защита на данните в целия ЕС.

Уебсайт
https://edpb.europa.eu/edpb_bg
Електронен адрес
Адрес
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60, 1047 Брюксел, Бeлгия
 • Орган на ЕС

ЕНОЗД

Европейският надзорен орган по защита на данните гарантира, че институциите и органите на ЕС защитават личната информация при нейното обработване.

Уебсайт
https://edps.europa.eu/_en
Телефонен номер
+32 2 283 19 00
Адрес
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60, 1047 Брюксел, Бeлгия
 • Орган на ЕС

ЕСВД

Европейската служба за външна дейност е дипломатическата служба на ЕС и осъществява външната политика и политиката на сигурност на Съюза.

Уебсайт
https://www.eeas.europa.eu
Телефонен номер
+32 2 584 11 11
 • Децентрализирана агенция

ЕСП

Единният съвет за преструктуриране създава стандартни правила, процедури и практически механизми за преструктурирането на банки в ЕС.

Уебсайт
http://srb.europa.eu/
Адрес
Treurenberg 22, 1049 Brussels, Бeлгия
 • Институция на ЕС

ЕЦБ

Европейската централна банка управлява еврото и прилага икономическата и паричната политика на ЕС.

Уебсайт
http://www.ecb.europa.eu/home/html/index.bg.html
Телефонен номер
+49 69 13 44 0
Адрес
Sonnemannstrasse 20, 60314 Frankfurt-am-Main, Гepмaния