Направо към основното съдържание

Търсене на всички институции и органи на ЕС

Филтриране по

Търсене на всички институции и органи на ЕС (76)

RSS
Показване на резултати от 40 до 60
 • Орган на ЕС

ЕИСК

Европейският икономически и социален комитет е консултативен орган на ЕС, който дава становища на другите институции на Съюза.

Уебсайт
https://www.eesc.europa.eu/bg
Телефонен номер
+32 2 546 90 11
Адрес
Rue Belliard/Belliardstraat 99, 1040 Брюксел, Бeлгия
 • Междуинституционална служба на ЕС

Екип за незабавно реагиране при компютърни инциденти за институциите, органите и агенциите на ЕС (CERT-EU).

CERT-EU реагира на инциденти, свързани с информационната сигурност, и киберзаплахи, които засягат компютърните системи на всички институции, агенции и органи на ЕС.

Уебсайт
https://cert.europa.eu/
Електронен адрес
Телефонен номер
+32 (0) 2 299 00 05
Адрес
Rue de la Loi 107, 1000 Bruxelles/Brussel, Бeлгия
 • Изпълнителна агенция

Изпълнителна агенция за Европейския съвет по иновациите и за МСП (EISMEA)

Тази изпълнителна агенция на Комисията управлява програми на ЕС, които помагат на малките предприятия да запазят конкурентоспособността си, както и програми в областта на научните изследвания, околната среда, енергетиката и рибарството.

Телефонен номер
+32 2 299 11 11
Адрес
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Бeлгия
 • Агенции на общата външна политика и политика на сигурност

Институт на Европейския съюз за изследване на сигурността (ИЕСИС)

Институтът на Европейския съюз за изследване на сигурността анализира въпроси, свързани с външната политика и политиката на сигурност и отбрана.

Уебсайт
https://www.iss.europa.eu
Електронен адрес
Телефонен номер
+33 1 56 89 19 30
Адрес
100 avenue de Suffren, 75015 Paris, Фpaнция
 • Юридическо лице на Европейския съюз

Орган за европейските политически партии и европейските политически фондации

Органът за европейските политически партии и европейските политически фондации отговаря за регистрирането, контрола и налагането на санкции, когато е необходимо, на европейските политически партии и европейските политически фондации.

 • Междуинституционална служба на ЕС

Служба за публикации на Европейския съюз

Службата за публикации на Европейския съюз е официалният доставчик на издателски услуги за всички институции, органи и агенции на ЕС.

Уебсайт
https://op.europa.eu/bg/home
Телефонен номер
+352 29 291
Адрес
20, rue de Reims, 2417 Luxembourg, Люксембург
 • Децентрализирана агенция

Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

Службата на ЕС за интелектуална собственост управлява правата върху марките и дизайните на ЕС.

Уебсайт
https://www.euipo.europa.eu/bg
Електронен адрес
Телефонен номер
+34 96 513 91 00
Адрес
Avenida de Europa 4, 03008 Alicante Alicante, Иcпaния
 • Децентрализирана агенция

Служба на Общността за сортовете растения (CPVO)

Службата на Общността за сортовете растения предоставя права на интелектуална собственост върху нови сортове растения в ЕС.

Уебсайт
https://cpvo.europa.eu/en/
Електронен адрес
Телефонен номер
+33 2 41 25 64 00
Адрес
3 boulevard Maréchal Foch, 49101 Angers 02, Фpaнция
 • Съвместно предприятие на ЕС

СП „ИМУ“

Съвместно предприятие „Интелигентни мрежи и услуги“ насърчава съгласуването с държавите от ЕС относно научните изследвания и иновации в областта на 6G, както и внедряването на 5G в Европа.

Уебсайт
https://smart-networks.europa.eu/
Електронен адрес
Адрес
Rue de la Loi / Kunst-Wet 51, 1000 Brussels, Бeлгия
 • Институция на ЕС

Съвет на Европейския съюз

Съветът на Европейския съюз се състои от министри от правителствата на държавите от ЕС, които се срещат, за да обсъждат, изменят и приемат закони.

Уебсайт
https://www.consilium.europa.eu/bg/
Телефонен номер
Тел.: +32 2 281 61 11
Адрес
Rue de la Loi / Wetstraat, 175, 1048 Брюксел, Бeлгия
 • Съвместно предприятие на ЕС

Съвместно предприятие „Глобално здравеопазване EDCTP3“

Съвместното предприятие „Глобално здравеопазване EDCTP3“ подкрепя съвместните научни изследвания за разработване на налични, подходящи и финансово достъпни медицински средства за борба със свързаните с бедността инфекциозни заболявания в Африка на юг от Сахара.

 • Съвместно предприятие на ЕС

Съвместно предприятие „Европейски железопътен транспорт“

Съвместното предприятие „Европейски железопътен транспорт“ се стреми да осигури гъвкава, с висок капацитет, устойчива, надеждна и интегрирана железопътна мрежа на ЕС за европейски пътници и товари.

Уебсайт
https://rail-research.europa.eu/
Електронен адрес
Адрес
Avenue de la Toison d’Or 56-60/Gulden-Vlieslaan 56-60, 1060 Brussels, Бeлгия
 • Съвместно предприятие на ЕС

Съвместно предприятие „Инициатива за иновативно здравеопазване“

Съвместното предприятие „Инициатива за иновативно здравеопазване“ превръща научните изследвания и иновациите в областта на здравеопазването в реални ползи за пациентите и обществото и прави европейския сектор на здравеопазването конкурентоспособен в световен мащаб.

Уебсайт
https://www.ihi.europa.eu/
Електронен адрес
Телефонен номер
+32 2 221 81 81
Адрес
IHI JU, TO 56, 1049 Bruxelles / Brussel, Бeлгия
 • Съвместно предприятие на ЕС

Съвместно предприятие „Ключови цифрови технологии“

Съвместното предприятие „Ключови цифрови технологии укрепва стратегическата автономия на ЕС в сектора на електронните компоненти и системи.

Уебсайт
https://www.kdt-ju.europa.eu/
Електронен адрес
Телефонен номер
00 32 2 221 81 02
Адрес
White Atrium Building, Avenue de la Toison d'Or/Guldenvlieslaan 56-60, 1060 Bruxelles/Brussel, Бeлгия
 • Съвместно предприятие на ЕС

Съвместно предприятие „Кръгова биотехнологична Европа“

Съвместното предприятие „Кръгова биотехнологична Европа“ работи за развитието на конкурентоспособни биотехнологични производства в Европа.

Уебсайт
https://www.cbe.europa.eu
Адрес
White Atrium Building, Avenue de la Toison d'Or/Guldenvlieslaan 56-60, 1060 Bruxelles/Brussel, Бeлгия
 • Съвместно предприятие на ЕС

Съвместно предприятие „Чист водород“

Съвместното предприятие „Чист водород“ подкрепя научните изследвания и иновациите в областта на водородните технологии в Европа.

Уебсайт
https://www.clean-hydrogen.europa.eu/index_en
Електронен адрес
Телефонен номер
+32 2 221 81 48
Адрес
Avenue de la Toison d’Or 56-60, 1060 Brussels, Бeлгия
 • Съвместно предприятие на ЕС

Съвместно предприятие „Чисто въздухоплаване“

Съвместното предприятие „Чисто въздухоплаване“ разработва иновативни технологии за намаляване на емисиите на CO2 от въздухоплавателни средства и на шума.

Уебсайт
https://www.clean-aviation.eu/
Телефонен номер
Тел.: +32 2 221 81 52
Адрес
Clean Aviation Joint Undertaking, White Atrium Building TO56, 1049 Bruxelles/Brussel, Бeлгия
 • Съвместно предприятие на ЕС

Съвместно предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии (EuroHPC)

Съвместното предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии работи по разработването на суперкомпютърна екосистема на световно равнище в ЕС.

Уебсайт
https://eurohpc-ju.europa.eu/index_en
Телефонен номер
(+352) 28 12 45 00
Адрес
Drosbach Building (DRB) - Wing E – 1st floor, 12E rue Guillaume Kroll, 2920 Luxembourg, Люксембург
 • Институция на ЕС

Съд на Европейския съюз

Съдът на Европейския съюз гарантира, че правото на Съюза се прилага по един и същ начин в целия ЕС.

Уебсайт
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/bg/
Телефонен номер
+352 4303 1
Адрес
Palais de la Cour de Justice, Boulevard Konrad Adenauer, 2925 Luxembourg, Люксембург