Skip to main content
Децентрализирана агенция

Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст)

Eurojust logo

Преглед

 • Роля: подпомага сътрудничеството между националните органи в борбата срещу тероризма и тежката организирана престъпност, която засяга повече от една страна от ЕС
 • Административен директор: Evert van Walsum
 • Членове: колегията на Евроюст — по един член от всяка държава членка
 • Създадена: 2002 г.
 • Брой на служителите: 270
 • Местоположение: Хага (Нидерландия)
 • Уебсайт: Eurojust

Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст) улеснява съдебната координация и сътрудничество между националните органи, като предоставя практическа подкрепа на прокурорите в борбата с тежката трансгранична престъпност и тероризма.

С какво се занимава

Евроюст помага на държавите — членки на ЕС да се борят с тероризма и тежката организирана престъпност, като предлага редица услуги, включително:

 • координиране на разследванията и наказателните преследвания, в които участват поне 2 държави
 • помощ за разрешаване на конфликти, свързани с юрисдикцията
 • улесняване на изготвянето и прилагането на правни инструменти на ЕС, като европейските заповеди за арест, европейските заповеди за разследване и заповедите / удостоверенията за конфискация и замразяване.

За целта Евроюст:

 • организира координационни срещи
 • помага за създаването и финансирането на съвместни екипи за разследване
 • организира координационни центрове, от които в реално време се управляват съвместни действия срещу престъпни мрежи
 • поддържа глобална мрежа от прокурори за връзка и звена за контакт, предлагаща достъп до юрисдикции по света.

В рамките на Евроюст работят и секретариатите на Европейската съдебна мрежа, Мрежата на националните експерти по въпросите на съвместните екипи за разследване и мрежата за разследване и наказателно преследване на геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления (мрежа по въпросите на геноцида). Освен това Евроюст подкрепя целеви групи от специализирани прокурори по въпросите на контрабандата на мигранти и трафика на хора и изпълнява няколко програми и проекти, като например EuroMed Justice, проекта IPC и WB CRIM JUST.

Кой има полза от това

Националните органи са основните партньори на Евроюст. Агенцията свързва прокурори, правоприлагащи органи и други участници, като им дава възможност да се борят с тежката трансгранична престъпност и тероризма. В крайна сметка гражданите на ЕС имат полза от това, тъй като работата на Евроюст допринася за по-безопасна Европа за всички.

Повече информация

За Евроюст

Съобщения за медиите

Публикации

Работни места

Контакт

Име
Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие
Уебсайт
https://www.eurojust.europa.eu/
Електронен адрес
Телефонен номер
+31 70 412 50 00
Факс
+31 70 412 50 05
Пощенски адрес
Johan de Wittlaan 9, 2517 JR Den Haag, Нидерландия