Skip to main content
Decentralizirana agencija

Agencija Evropske unije za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah (Eurojust)

Eurojust logo

Pregled

 • Vloga: Eurojust pomaga nacionalnim organom v skupnem boju proti terorizmu in hudim oblikam organiziranega kriminala, ki prizadenejo več držav EU
 • Upravni direktor: Evert van Walsum
 • Člani: kolegij Eurojusta, en član iz vsake države
 • Leto ustanovitve: 2002
 • Število zaposlenih: 270
 • Sedež: Haag (Nizozemska)
 • Spletišče: Eurojust

Agencija Evropske unije za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah (Eurojust) olajšuje pravosodno usklajevanje in sodelovanje med nacionalnimi organi, tako da nudi praktično podporo državnim tožilcem v boju proti hudim oblikam čezmejnega kriminala in terorizma.

Naloge

Eurojust pomaga državam članicam EU v boju proti terorizmu in hudim oblikam organiziranega kriminala z:

 • usklajevanjem preiskav in pregona, v katerih sta udeleženi najmanj dve državi
 • pomočjo pri reševanju sporov o pristojnosti
 • lajšanjem priprave in izvajanja pravnih instrumentov EU, kot so evropski nalog za prijetje, evropski preiskovalni nalog ter odredbe/potrdila o zaplembi in zamrznitvi.

V ta namen Eurojust:

 • organizira usklajevalne sestanke
 • pomaga pri ustanavljanju in financiranju skupnih preiskovalnih skupin (JIT)
 • organizira koordinacijske centre, iz katerih se v realnem času vodijo dnevi skupnega ukrepanja proti kriminalnim mrežam
 • vzdržuje svetovno mrežo državnih tožilcev za zvezo in kontaktnih točk, ki omogoča dostop do jurisdikcij po vsem svetu.

V okviru urada tudi delujejo sekretariati Evropske pravosodne mreže (EJN), Mreže za skupne preiskovalne skupine ter mreže za preiskavo in sodni pregon genocida, hudodelstev zoper človečnost in vojnih zločinov (mreže za področje genocida). Poleg tega podpira fokusne skupine tožilcev, specializiranih za področje tihotapljenja migrantov in trgovine z ljudmi, ter izvaja več programov in projektov, kot so EuroMed Justice, projekt IPC in WB CRIM JUST.

Koristi

Glavni partnerji Eurojusta so nacionalni organi. Agencija v boju proti hudim oblikam čezmejnega kriminala in terorizma povezuje tožilce, organe kazenskega pregona in druge akterje. V končnem smislu imajo koristi od njegovega dela državljani EU, saj z njim prispeva k varnejši Evropi za vse.

Več informacij

O uradu Eurojust

Sporočila za medije

Publikacije

Zaposlitev

Kontakt

Ime
Agencija Evropske unije za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah
Spletna stran
https://www.eurojust.europa.eu/
E-pošta
Telefonska številka
+31 70 412 50 00
Številko telefaksa
+31 70 412 50 05
Poštni naslov
Johan de Wittlaan 9, 2517 JR Haag, Nizozemska