Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αποκεντρωμένος οργανισμός

Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Ποινικής Δικαιοσύνης (Εurojust)

Eurojust logo

Σύντομη παρουσίαση

 • Ρόλος: βοηθά τις εθνικές αρχές να συνεργάζονται για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του σοβαρού οργανωμένου εγκλήματος που αφορά περισσότερες από μια χώρες της ΕΕ
 • Διοικητικός διευθυντής: Evert van Walsum
 • Μέλη: Συλλογικό όργανο η Eurojust, ένα εθνικό μέλος από κάθε χώρα
 • Έτος σύστασης: 2002
 • Αριθμός υπαλλήλων: 270
 • Θέση: Χάγη (Κάτω Χώρες)
 • Ιστοσελίδα: Eurojust

Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Ποινικής Δικαιοσύνης (Eurojust) διευκολύνει τον δικαστικό συντονισμό και τη δικαστική συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών παρέχοντας πρακτική υποστήριξη στους εισαγγελείς για την καταπολέμηση του σοβαρού διασυνοριακού εγκλήματος και της τρομοκρατίας.

Τι ακριβώς κάνει

Η Eurojust βοηθά τα κράτη μέλη της ΕΕ να καταπολεμήσουν την τρομοκρατία και το σοβαρό οργανωμένο έγκλημα προσφέροντας διάφορες υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων:

 • τον συντονισμό ερευνών και διώξεων που αφορούν τουλάχιστον 2 χώρες
 • τη συμβολή στην επίλυση διαφορών για θέματα δικαιοδοσίας
 • τη διευκόλυνση της σύνταξης και της εφαρμογής νομικών πράξεων της ΕΕ, όπως τα ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης, οι ευρωπαϊκές εντολές έρευνας και οι αποφάσεις / τα πιστοποιητικά κατάσχεσης ή δέσμευσης.

Για την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Eurojust:

 • διοργανώνει συντονιστικές συνεδριάσεις
 • βοηθά στη σύσταση και τη χρηματοδότηση κοινών ομάδων ερευνών (ΚΟΕ)
 • οργανώνει κέντρα συντονισμού από τα οποία κατευθύνονται σε πραγματικό χρόνο οι ημέρες κοινής δράσης κατά εγκληματικών δικτύων
 • διατηρεί ένα παγκόσμιο δίκτυο εισαγγελέων-συνδέσμων και σημείων επαφής, το οποίο παρέχει πρόσβαση σε έννομες τάξεις ανά τον κόσμο.

Επίσης, φιλοξενεί τις γραμματείες του ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου (ΕΔΔ), του δικτύου εθνικών εμπειρογνωμόνων για τις κοινές ομάδες έρευνας (δίκτυο ΚΟΕ) και του δικτύου για την έρευνα και τη δίωξη γενοκτονιών, εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και εγκλημάτων πολέμου (Δίκτυο κατά της Γενοκτονίας). Επιπλέον, η Eurojust υποστηρίζει ομάδες εστίασης εισαγγελέων εξειδικευμένων στην παράνομη διακίνηση μεταναστών και την εμπορία ανθρώπων, και υλοποιεί διάφορα προγράμματα και έργα, όπως το πρόγραμμα EuroMed Justice, το έργο που αφορά το έγκλημα στον τομέα της διανοητικής ιδιοκτησίας και το έργο WB CRIM JUST.

Ποιοι ωφελούνται

Οι εθνικές αρχές είναι οι κύριοι εταίροι της Eurojust. Ο Οργανισμός φέρνει σε επαφή εισαγγελείς, αρχές επιβολής του νόμου και άλλους φορείς, και τους βοηθά στην καταπολέμηση του σοβαρού διασυνοριακού εγκλήματος και της τρομοκρατίας. Τελικά, οι πολίτες της ΕΕ είναι εκείνοι που επωφελούνται, καθώς το έργο της Eurojust συμβάλλει σε μια ασφαλέστερη Ευρώπη για όλους.

Περισσότερες πληροφορίες

Λίγα λόγια για την Eurojust

Δελτία Τύπου

Δημοσιεύσεις

Θέσεις εργασίας

Επικοινωνία

Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Ποινικής Δικαιοσύνης

Όνομα
Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Ποινικής Δικαιοσύνης
Ιστότοπος
https://www.eurojust.europa.eu/
E-mail
infoateurojust [dot] europa [dot] eu
Αριθμός τηλεφώνου
+31 70 412 50 00
Αριθμός φαξ
+31 70 412 50 05
Ταχυδρομική διεύθυνση
Johan de Wittlaan 9, 2517 JR Χάγη, Κάτω Χώρες