Põhisisu juurde
Detsentraliseeritud asutus

Euroopa Liidu Kriminaalõigusalase Koostöö Amet (Eurojust)

Eurojust logo

Ülevaade

 • Ülesanded: hõlbustada liikmesriikide ametiasutuste koostööd võitluses terrorismi ja raskete organiseeritud kuritegude vastu, mis hõlmavad rohkem kui ühte liikmesriiki.
 • Haldusdirektor: Evert van Walsum
 • Liikmed: Eurojusti kolleegium, üks liige igast riigist
 • Asutatud: 2002
 • Töötajate arv: 270
 • Asukoht: Haag (Madalmaad)
 • Veebisait: Eurojust

Euroopa Liidu Kriminaalõigusalase Koostöö Amet (Eurojust) hõlbustab liikmesriikide ametiasutuste vahelist õigusalast koordineerimist ja koostööd, pakkudes prokuröridele praktilist tuge võitluses raske piiriülese kuritegevuse ja terrorismi vastu.

Tegevus

Eurojust aitab ELi liikmesriikidel võidelda terrorismi ja raske organiseeritud kuritegevuse vastu, pakkudes mitmeid teenuseid. Muu hulgas teeb Eurojust järgmist:

 • koordineerib uurimist ja süüdistuse esitamist kriminaalasjades, mis hõlmavad vähemalt kahte liikmesriiki;
 • aitab lahendada kohtualluvuse konflikte;
 • aitab koostada ja rakendada Euroopa Liidu õigusakte, nagu Euroopa vahistamismäärused, Euroopa uurimismäärused ning vara konfiskeerimise või arestimise otsused ja tunnistused.

Nende ülesannete täitmiseks Eurojust:

 • korraldab koordineerimiskoosolekuid;
 • aitab luua ja rahastada ühiseid uurimisrühmi;
 • haldab koordineerimiskeskusi, kust juhitakse reaalajas kuritegelike võrgustike vastaseid ühismeetmepäevi;
 • haldab sideprokuröride ja kontaktpunktide ülemaailmset võrgustikku, mis pakub juurdepääsu jurisdiktsioonidele kogu maailmas.

Samuti korraldab Eurojust Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku, ühiste uurimisrühmade riiklike ekspertide võrgustiku ning genotsiidi, inimsusevastaste kuritegude ja sõjakuritegude uurimise ning nende eest vastutusele võtmise võrgustiku (genotsiidivastane võrgustik) sekretariaatide tööd. Lisaks toetab Eurojust rändajate ebaseadusliku üle piiri toimetamise ja inimkaubandusega tegelevate prokuröride fookusrühmi ning rakendab mitmeid programme ja projekte, nagu Euroopa-Vahemere piirkonna partnerluse õigusprogramm, intellektuaalomandivastaste kuritegude võitluse vastane projekt ja WB CRIM JUST.

Kasusaajad

Eurojusti peamised partnerid on liikmesriikide ametiasutused. Amet ühendab prokuröre, õiguskaitseasutusi ja muid osalejaid, aidates neil võidelda raske piiriülese kuritegevuse ja terrorismi vastu. Lõppkokkuvõttes saavad sellest kasu ELi kodanikud, sest Eurojusti töö aitab muuta Euroopa kõigi jaoks turvalisemaks.

Lisateave

Eurojusti tutvustus

Pressiteated

Väljaanded

Töökohad

Kontaktandmed

Euroopa Liidu Kriminaalõigusalase Koostöö Amet

Nimi
Euroopa Liidu Kriminaalõigusalase Koostöö Amet
Veebisait
https://www.eurojust.europa.eu/
E-post
infoateurojust [dot] europa [dot] eu
Telefoninumber
+31 70 412 50 00
Faksinumber
+31 70 412 50 05
Postiaadress
Johan de Wittlaan 9, 2517 JR Den Haag, Madalmaad