Skip to main content
Hajautettu virasto

Euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön virasto (Eurojust)

Eurojust logo

Yleiskatsaus

 • Tehtävä: auttaa kansallisia viranomaisia torjumaan yhdessä terrorismia ja vakavaa järjestäytynyttä rikollisuutta, joka koskee useampaa kuin yhtä EU-maata
 • Hallinnollinen johtaja: Evert van Walsum
 • Jäsenet: Eurojustin kollegio, yksi kansallinen jäsen kustakin maasta
 • Perustettu: 2002
 • Henkilöstömäärä: 270
 • Toimipaikka: Haag (Alankomaat)
 • Verkkosivusto: Eurojust

Euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön virasto (Eurojust) edistää oikeudellista koordinointia ja yhteistyötä kansallisten viranomaisten välillä ja antaa käytännön tukea syyttäjille vakavan, valtioiden rajat ylittävän rikollisuuden ja terrorismin torjunnassa.

Tehtävät

Eurojust auttaa EU-maita torjumaan terrorismia ja vakavaa järjestäytynyttä rikollisuutta. Se muun muassa

 • koordinoi tutkinta- ja syytetoimia, joissa on osallisena vähintään 2 maata
 • tehostaa oikeusjärjestelmien välisistä eroista johtuvien ongelmien ratkaisemista
 • edistää EU:n oikeudellisten välineiden kehittämistä ja täytäntöönpanoa (esim. eurooppalaiset pidätysmääräykset, eurooppalaiset tutkintamääräykset, jäädyttämispäätökset ja menetetyksi tuomitsemista koskevat päätökset ja todistukset).

Tehtäviensä suorittamiseksi Eurojust

 • järjestää koordinointikokouksia
 • auttaa perustamaan ja rahoittamaan yhteisiä tutkintaryhmiä
 • organisoi koordinointikeskuksia, jotka reaaliaikaisesti ohjaavat rikollisverkostojen vastaisia yhteisen toiminnan päiviä (JAD)
 • ylläpitää yhteyssyyttäjien ja yhteyspisteiden maailmanlaajuista verkostoa, joka on yhdysside lainkäyttöalueisiin eri puolilla maailmaa.

Se hoitaa myös sihteeristön tehtävät Euroopan oikeudelliselle verkostolle, yhteisten tutkintaryhmien kansallisten asiantuntijoiden verkostolle sekä joukkotuhonnan, ihmisyyttä vastaan tehtyjen rikosten ja sotarikosten tutkintaa ja syyttämistä käsittelevälle verkostolle. Lisäksi Eurojust tukee maahanmuuttajien salakuljetukseen ja ihmiskauppaan erikoistuneiden syyttäjien fokusryhmiä ja toteuttaa useita ohjelmia ja hankkeita, kuten EuroMed Justice, IPC-hanke ja WB CRIM JUST.

Hyötyjät

Kansalliset viranomaiset ovat Eurojustin tärkeimmät kumppanit. Eurojust on yhdysside syyttäjien, lainvalvontaviranomaisten ja muiden toimijoiden välillä, jotta voidaan torjua vakavaa valtioiden rajat ylittävää rikollisuutta ja terrorismia. Viime kädessä hyötyjinä ovat EU-kansalaiset, sillä Eurojustin työ edistää turvallisempaa Eurooppaa kaikille.

Lisätietoja

Tietoa Eurojustista

Lehdistötiedotteet

Julkaisut

Työpaikat

Yhteydenotot

Nimi
Euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön virasto
Verkkosivusto
https://www.eurojust.europa.eu/
Sähköposti
Puhelinnumero
+31 70 412 50 00
Faksinumero
+31 70 412 50 05
Postiosoite
Johan de Wittlaan 9, 2517 JR Den Haag, Alankomaat