Skip to main content

Periaatteet, jäsenmaat, historia

Periaatteet ja arvot

EU perustuu yhteisiin periaatteisiin ja arvoihin: vapaus, demokratia, tasa-arvo ja oikeusvaltioperiaate sekä rauhan ja vakauden edistäminen.

Tietoa ja tilastoja

Tilastotietoja EU-maista ja -väestöistä, taloudesta ja työllisyydestä, liikenteestä ja energiasta sekä EU:n toimielimistä.

Jäsenmaat

Tietoa EU-maista ja niiden hallintojärjestelmästä ja yhteiskunnasta sekä siitä, missä maissa käytetään euroa ja mitkä maat kuuluvat sisärajattomaan alueeseen.

EU:hun liittyminen

EU:n jäseneksi liittyminen on monivaiheinen ja pitkäkestoinen prosessi. Kun hakijamaa on täyttänyt EU-jäsenyyden ehdot, sen on pantava täytäntöön unionin lainsäädäntö kaikilla aloilla.

EU:n historia

EU:n historian tärkeimmät tapahtumat, unionin kehitys vuosikymmenten aikana ja EU:ssa keskeisessä asemassa olleet henkilöt.

Symbolit

EU:ta ja sen arvoja edustavat symbolit: EU:n lippu, hymni ja motto, Eurooppa-päivä

Kielet

Tietoa EU:n 24 virallisesta kielestä, vähemmistö- ja aluekielistä sekä kielitaitoa edistävistä EU:n ohjelmista