Skip to main content

Periaatteet ja arvot

EU:n päämäärät ja arvot

Euroopan unionin päämääriin ja arvoihin kuuluvat muun muassa rauhan ja turvallisuuden edistäminen sekä perusoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittaminen.

Perussopimukset

Katsaus tärkeimpiin EU:n perussopimuksiin (perustamissopimukset, perussopimusten muutokset, Lissabonin sopimus, Schengenin sopimus jne.)

Tiedonsaanti

Jokaisella EU-kansalaisella on oikeus tutustua EU:n toimielinten julkisiin asiakirjoihin, mikä lisää lainsäädäntöprosessin avoimuutta. Käytettävissä on monia eri sivustoja ja rekistereitä.